Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A csápok sárgásbarnák, egyszínűek, csupán a 3. és 4. íz közepe gyengén fekete. Az előhát oldalszéle fogazott, vállcsúcsa erősen fölhajlik, vége keskenyen lekerekített, és a hegyes exocorium alapját jóval túlhaladja. A pajzs alapján kétoldalt 1-1 fekete folt látható, vége erősen, hosszan, egyenesen megnyúlt (47. ábra: D). A connexivum a közepe táján kiszélesedik, a membrán jóval túlhaladja a potroh végét, vége keskenyen lekerekített. A test hasoldala és a lábak egyszínű sárgák vagy pirosassárgák. A bűzmirigy kivezetőnyílása hosszú, papucs alakú levezetőcsatornában fekszik, amelynek vége előtt fekete pont van. 10-14 mm.

Különösen Közép- és Dél-Európában gyakori. Nálunk nem túl közönséges; leginkább az Alföldön fordul elő. Az Alnus glutinosa-n kívül a Fraxinus excelsior-t, Picea excelsa-t, Ribes nigrum-ot, Rhanunculus repens-t, Rhamnus frangula-t, Mentha austriaca-t, Impatiens noli-tangere-t és a Galium palustre-t keresi fel. Megfelelő idő­járás mellett 2 nemzedéke hazánkban is kialakulhat. Az amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea) lárváját erősen támadja. (II., IV-VII., IX-XII.)

custos Fabr.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar név:

vörhenyes címerespoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Arma custos

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region