Leírás

A karomíz vége alul egyenes, nyoma sincs fogacskának (). Az előtor háta a tövén a legszélesebb, olykor alig észrevehetően öblös, előrefelé ívben elkeskenyedik, duzzadt oldalpásztája laposabb és párhuzamos, előrefelé nem szélesedik ki, korongja domborúbb és sokkal magasabb, mint az oldalpászták (). Szárnyfedői finomabban pontozottak és valamivel fényesebbek. 7,5—9 mm.

Előfordul Közép-Európában és Dél-Európa középső felében. Magyarországon szórványosan mind a síksági, mind a hegy- és dombvidéki vizek közelében megtalálható és helyenkint gyakori. Tápnövényei különböző fűzfélék (IV—VIII.) (= tremulae Suffr. nec Fabr., nigripennis Reitt.) — Vörös fűzlevelész
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó