Leírás

A ♂ fekete, szárnyfedői sárgásbarnák, lábszárai és lábfejízei ugyancsak sárgásbarnák, de a lábszárak vége sötét. A ♀ fekete, de az előtor háta és a szárnyfedők vörösbarnák, lábszárai, lábfejei vörösesek, az elülső comb is részben a tövén világosabb. A hímek 5. haslemeze a végén mélyen kimetszett, kétoldalt éles fogban kihúzott . A szárnyfedők pontozása elöl is finom és szórt, a közepétől még finomabb és egyenletes. Az előtor háta nagyon sűrűn, ráncolva pontozott, a pontok középen is érintkeznek egymással, felülete zsírfényű . 10-19 mm.


Előfordul Európában és Észak-Afrikában, keleten Szibérián át a Bajkál-tóig. Faunaterületünkön a hegyvidék lakója, különösen a Kárpátokban mindenütt gyakori. Magyarországon ritka, a középhegységeink magasabb pontjain fordul elő, ahol a lárvák tápnövénye, az erdei- vagy lucfenyő tenyészik. A lárvák főleg öreg rönkökben, korhadó törzsekben fejlődnek; a bogarak júliustól szeptemberig találhatók, főleg virágokon (= rubrotestacea ILL., Ješatkoi VÁVRA) - Vörös virágcincér.


rubra L. akt.: Stictoleptura rubra - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Leptura nemhez tartozott. Jelenleg az Stictoleptura nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. A ♀ fején a szemek között olykor 2 vöröses folt lép fel. - Ez a forma nálunk gyakoribb, mint a törzsalak (= maculiceps GABR.)
ab. occipitalis MULS. ♀

2. Olyan, mint az előző, de a fejtető vörös foltjai egységes nagy folttá folytak össze. - Gyakori
ab. notaticeps PODANY ♀

3. A ♀ előtora elöl és hátul feketén szegélyezett, az elülső szegély közepén félkör alakú fekete folttal. - Ritkább
ab. semicirculata G. SCHMIDT ♀

4. Némelykor a ♀ előtorának háta vörös ugyan, de elöl és hátul, valamint 2 hosszanti sáv fekete. - Ritka (Zólyom megye, Borszék)
[ab. Salzmanni HUBENTH. ♀]

5. Olykor a ♀ előtora fekete, csak oldalt van 1-1 keskeny, vörös oldalfolt. - Ritka (Munkács)
[ab. Sattleri BICKH. ♀]

6. A ♀ szárnyfedői világos sárgásbarnák, mint a hímeken. Az előtor elülső és hátulsó szegélye fekete, utóbbin a középen fekete, hegyes folttal, korongja egy négyszögű, az elülső szegéllyel összefüggő fekete középfolttal. - Ritka (Északi- Kárpátok: Lópér)
[ab. combinata ROUBAL ♀]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó