Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Előtora párhuzamos szélű, elülső szögletei kerekítettek, középbarázdája erőteljes. Fekete, fényes, kék fény nélkül, csak a lábak és a csápok szőrözete kék. A szárnyfedők fényes dudorai nagyobbak. Az előtor felülete a szegély és a hosszanti középbarázda között laposan benyomott, emiatt szegélye élesebb (). 16--32 mm.


Előfordul Franciaországtól Közép-Európán át a Szovjetunió déli részein keresztül a Kaukázusig. Faunaterületünkön meglehetősen ritka, a Kis- és Nagyalföldön, továbbá az Alföldet szegélyező dombvidék füves térségein tavasszal fordul elő.


coriarius BR. & ER. akt.: rufiventris - szerk.

Változata:
1. A haslemezek töve sárgásvörös. - Előfordul a törzsalak között, gyakori ab. rufiventris GERM.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

vöröshasú nünüke

Forrás:

- Magyar Közlöny 2015/158.

Tudományos nevek:

Meloe rufiventris

Meloe coriarius

Forrás:

- Dr. Kaszab Zoltán (1956): Felemás lábfejízes bogarak III. – Heteromera III. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Társalgás