Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírások

Agabus fuscipennis (PAYKULL, 1798) – Vöröslábú gyászcsíkbogár

A test hossza 8,7–10,1 mm, alakja ovális, hátoldala erősen domború, körvonala erősen hajlott, folytonos. A fej vöröses-szurokbarna, elülső fele és két alapi foltja világosabb. A csáp sárgásbarna, a 11. csápíz legalább a csúcsán barna. A tapogatók alapja sárgásbarna, az utolsó íz legalább a csúcsán sötét. Az előhát szurokbarna vagy fekete, oldalai szélesen vörösesbarnák, keskenyen szegélyezettek, majdnem egyenesek, csak az elülső és hátulsó szögeknél hajlottak. A hátoldal recézete egyszeres: kis méretű, változatos alakú, gyakran megnyúlt sejtekből áll. A sejtek közepén gyakran apró, beszúrt pontocskák vannak. A recézet a hímeken finoman, a nőstényeken mélyebben bevésett. A szárnyfedő barna, alapja és oldalai világosabbak, sorpontjai gyengék. A hasoldal nagyrészt fekete vagy vöröses-szurokbarna, a mellfedőperem és a szárnyfedő mellfedője sárgásbarna, a hátsó csípőnyúlvány és a potroh haslemezeinek széles hátulsó szegélye vöröses-sárgásbarna. A lábak vörösesbarnák. Az előtori melltőlemez tompán kihúzott, ívelt, lapos vagy oldalain enyhén domború. Az utómell oldalszárnyai keskenyek (CS/U=3,4–3,8). A hátsó csípővonalak közötti terület sima. A potroh 6. haslemezének csúcsi fele a hímeken hosszanti irányban ráncolt. A hátsó lábszár alsó oldala gyéren pontocskázott. A hímek mellső és középső lábának első három lábfejíze erősen kiszélesedett, a mellső karmok megnyúltak, a csúcson erősen hajlottak, alsó élük gyengén hullámos.

A hozzá leginkább hasonló Agabus congener-től azonos méretű, szabályos sejtekből álló recézete és erősen kidomborodó előtori melltőlemeze, valamint nagyobb testhossza alapján egyszerűen elválasztható.

Holarktikus faj. Palearktikus elterjedési területe Angliától Skandinávián, Németországon, Ausztrián át egészen Kelet-Szibériáig húzódik. Kedveli a nyílt mocsarakat, lápokat, gazdag növényzetű eutróf tavakat és a folyók menti időszakosan elárasztott területeket. Az imágók igen rövid életűek, főképp nyáron és ősszel gyűjthetők, peterakás után szinte azonnal elpusztulnak (NILSSON és HOLMEN, 1995). Petéiket növények felszínére vagy ezek hiányában az aljzatra, a laza üledékbe rakják (GALEWSKI 1974c). Az észak-amerikai és európai egyedek sok jellemzőben különböznek, ezeket külön alfajokként tartják számon: Európában az A. f. fuscipennis, Észak-Amerikában az A. f. ontarionis FALL, 1922 él (LARSON és NILSSON 1985).
Forrás: CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.
Agabus fuscipennis (Paykull, 1798) — Berva-patak, Berva kôbánya (Eger): 1995.03.08.,
1, BK-KT – Monostor-patak, Cserkô-bánya (Gyöngyössolymos): 1995.06.23., 4, JP-KT


Agabus fuscipennis (Paykull, 1798) — Fent említett előfordulásai mellett Magyarországról
csak Trizs mellôl, a Hidegvíz-völgyi-égerlápból ismerjük. (CSABAI és HUBER 2001).
Holarktikus faj. Palearktikus elterjedési területe Angliától Skandinávián, Németországon,
Ausztrián át egészen Kelet-Szibériáig húzódik. Kedveli a nyílt mocsarakat, lápokat, gazdag
növényzetû eutróf tavakat és a folyók menti idôszakosan elárasztott területeket. Az imágók
igen rövid életûek, fôképp nyáron és ôsszel gyûjthetôk, peterakás után szinte azonnal elpusztulnak.
Petéiket növények felszínére vagy ezek hiányában az aljzatra, a laza üledékbe rakják.
Forrás: Csabai Zoltán – Kovács Tibor – Ambrus András (2001): Adatok Magyarország vízibogár-faunájához (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae) - Folia Historico Naturalia Musei Matraensis (2001, 25: 189-205)

Források

Magyar név:

vöröslábú gyászcsíkbogár

Forrás:

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Tudományos név:

Agabus fuscipennis

Források:

- Anders N. Nilsson (Internet version 2017-01-01): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

- Csabai Zoltán – Kovács Tibor – Ambrus András (2001): Adatok Magyarország vízibogár-faunájához (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae) - Folia Historico Naturalia Musei Matraensis (2001, 25: 189-205)

Társalgás