Leírás

A combok teljesen pirosak. Az egész állat fekete, csak lábai és a félfedők felületének nagy része piros, csípői barna foltosak, csápízei sötétbarnák, illetve barnáspirosak (2. ábra). A rövid szárnyú alak szárnya olyan hosszú, mint a potroh negyede, a pajzsnál csak másfélszer hosz- szabb, finom szőrözet borítja. A teljes szárnyú alak szárnya potroh- hosszúságú, félfedője piros, a membrán tövén és a clavus csúcsán barna foltos. A membrán barna, a félfedő sötétbarna szőrözetű. A para- mer (1. ábra: E) a vége felé fokozatosan szélesedő, elülső vége enyhén ívelt, széle lemetszett, a lemetszés mellett apró nyúlvány látható. Felső vége lekerekített nyúlványban végződik, előtte tompa fog van. 7,5 —10 mm.


Egész Európában, Kisázsiában, a Kaukázusban és Észak-Afrikában fordul elő. Hazánkban szórványosan található, a nem leggyakoribb magyarországi faja. Budai-hegyekben és a Nyírség kivételével az ország homoktalajú területein elterjedt, másutt ritka. A talajon, növények levelei alatt, száraz helyeken él. Imágó alakban telel, márciustól októberig találták, áprilisban és májusban a leggyakoribb.


guttula FABR.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó