Leírás

Az előtor hátát hosszú és finom, elálló fehéres szőrözet fedi. Teste teljesen fekete, lábai vörösek, de a combok töve, a lábszárak vége és a lábfejei feketék. Szárnyfedői durván pontozottak, a pontozás a csúcs felé elenyésző, szőrözete az első harmadban felálló, majd ferdén elálló, meglehetősen hosszú, a pontozás közeiben fényesek, 7-12 mm.


Előfordul Közép- és Dél-Európában, Észak-Európa déli részén, a Kaukázusban, Kisázsiában, Szíriában Kelet-Iránig. Faunaterületünkön a hegyvidék lakója; lomberdők szegélyén, erdei tisztásokon, főleg virágzó galagonyán, berkenyén, somon, tölgyön május-júniusban található, de meglehetősen ritka. Lárvája tölgy bükk és nyár száraz ágaiban, gallyaiban él. - Vöröslábú virágcincér


rufipes SCHALL. akt.: Anoplodera rufipes - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Leptura nemhez tartozott. Jelenleg az Anoplodera nembe van besorolva. - szerk.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba