Nincsenek még felhasználói találatok

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Csápjuk hosszú, 2. íze olyan hosszú, mint amilyen széles, 3. és 4. íze majdnem kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles, az 5. íz hossza több mint kétszerese a szélességének. Az ízek töve keskenyebb, mint a csúcsuk, hosszúkás trapéz alakúak (). Teste nyúlánkabb, szárnyfedői viszonylag hosszabbak, pontsorai finomabbak és sekélyebbek, a pontsorok az elülső harmadban levő sekély harántmélyedésben sem sokkal durvábbak. Az előtor háta nagyon finoman és szórtan pontozott, még a harántbarázda is a töve előtt középen majdnem teljesen sima. Feje és szárnyfedői zöldeskék színűek (). 4—4,5 mm.

Előfordul egész Európában, a mediterrán területeken is, továbbá Szibériában. Tápnövényei fűfélék közül kerülnek ki, Agropyron-, Lolium-, Dactylis-, Avena- és Hordeum-fajokon él. Közép- és Kelet-Európa sztyep-területein az árpa és zab kártevőjeként tartják számon. Faunaterületünkön is mindenütt közönséges, de csak a síkságon és az alacsonyabb dombvidéken okoz károkat. A bogarak március végén, április elején jelennek meg a vetéseken, amikor az idő melegre fordul. A bogár rajzása elhúzódhat néhány hétig, úgyhogy a lárvákkal együtt is találhatók. A bogarak a zab- és árpa-, ritkábban őszibúza- és kukoricaleveleken keskeny lyukakat rágnak, a levél hosszában mind a felső, mind az alsó epidermist és a szöveti részt kirágják. A rágott levelek színe elüt a környezet üdezöld színétől. A lárvák rendszerint május elején kezdenek mutatkozni. Nem rágják keresztül a leveleket, hanem meghagyják a fonák epidermisét (hámozgató rágás). Erősen fertőzött vetésben a rágás messziről felismerhető, mert a vetés fertőzött foltjai fehéres színűek. Innen ered a „vetésfehérítő" elnevezésük. A lárvák 4 hét alatt fejlődnek ki, s június folyamán bábozódnak be. A bábállapot mintegy 2 hétig tart, de a bogarak általában a következő tavaszig a földben maradnak. Irtása hálózással és a fertőzött terület porozásával vagy permetezésével történik — Veresnyakú árpabogár (= Árpafehérítő bogár, Vetésfehérítő bogár, Vetésfehérítő árpabogár)

melanopus L.

Változata:
1. Szárnyfedőinek színe olykor feketéskék vagy fekete, néha feje is fekete. — Előfordul a törzsalak között, de ritka (= atrata Waltl)
ab. Duftschmidi Redtb.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar nevek:

vörösnyakú árpabogár

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

árpafehérítőbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Oulema melanopus

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Oulema melanopa

Forrás:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park