Leírás

Az előtor háta elöl nem befűződött, illetve középen nem benyomott. Csápjai a szemek elülső szegélyének magasságában erednek (2. alnem: Dinoptera MULS.). - Feje és előtora finoman és szórtan pontozott, felülete felálló, finom szőrözettel. A szárnyfedők pontozása elöl durva, de nem ráncolt, hátrafelé fokozatosan finomodik, a csúcs előtt elenyésző, illetve ráspolyszerű. Teste fekete, fekete lábakkal, vörös potrohhal, vörös előtorral; a szárnyfedők ugyancsak feketék, gyenge fémes fénnyel . 7-9 mm.


Előfordul Észak- és Közép-Európában, Nyugat-Szibériában, Kisázsián keresztül Szíriáig és Iránban. Faunaterületünkön elterjedt, elsősorban lomberdeinkben gyakori. Lárvája különböző lombosfák (nyír, körte, főleg azonban tölgy) száraz kérge alatt él, de a talajban bábozódik. A bogár májustól júliusig virágzó erdei fákon, cserjéken, ernyősvirágokon található - Vörösnyakú virágcincér.


collaris L. akt.: Dinoptera collaris - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Acmaeops nemhez tartozott. Jelenleg a Dinoptera nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. Az előtor közepén elmosódott szélű fekete folt van, a tor oldalai vörösek. A törzsfajjal együtt fordul elő, és gyakori
ab. marginicollis TIPPMANN

2. Előtora teljesen fekete. - Ritkább, mint a törzsalak
ab. nigricollis MULS.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó