Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Feje fekete, csak a szemek előtti része és alul vörös. A csáp első 4 íze, az előtor, valamint a lábai sárgásvörösek, de a hátulsó combok töve feketés. Feje () és előtora durván pontozott. Pofái a szemek előtt éles szögletűek, rövidek. Az előtor oldaldudora éles, hegyesszögű (). 2,5—3,5 mm.

Előfordul egész Európában. Faunaterületünkön is elterjedt és a nem leggyakoribb faja. A síkságon és a hegyvidéken egyaránt előfordul. Tápnövénye a Populus tremula (V—VII.)

Változata:
1. Hátulsó combjai is teljesen sárga színűek. — A törzsalak közt mindenütt előfordul, de a hegy- és dombvidéken gyakoribb
ab. australis Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Zeugophora flavicollis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás