Leírás

A szárnyfedők mellfedője ferde, oldalról nézve a csúcsig jól látható (). Az előtor háta harántos négyszögű, középen a legszélesebb, többnyire előre és hátrafelé egyaránt kerekítve elszűkül, vagy hátrafelé párhuzamos szélű. Felülete durván és szórtan, az oldalpászta mentén egész gödröcskésen pontozott. Szárnyfedői hátrafelé gyengén kiszélesednek, a váll lekerekített, a vállbütyök kiálló, pontozása durva, a csúcsa felé finomabb és ott a pontokat finom ráncok kötik össze egymással; a pontok hellyel-közzel sorokba rendezettek, a vállbütyök mögött a szárnyfedők oldalt bemélyedtek. Teste fényes, erősen csillogó, többnyire ércszínű zöld, de a fejtető, továbbá a szárnyfedők széles szegélye aranyos vagy rezes, a varrata kékes. 8—11 mm.

A törzsalak előfordul egész Európában. Olaszországban és Korzika szigetén 1—1, a Szovjetunió európai felének déli részén és Szibériában, továbbá Mandzsúriától az Usszuriig ugyancsak 1—1 sajátos alfaj helyettesíti. Magyarországon az ártéri erdőkben, vizenyős helyeken, a síkságon és a dombvidéken mindenütt gyakori. Tápnövénye a Chrysanthemum vulgare (V—VII.)

Változatai:

1. Teste zöld, de feje, az előtor háta, a szárnyfedők varrata és egy középső hosszanti sáv ibolyáskék. — Magyarországról még nem került elő, de előfordulása várható
[ab. semiviolacea Mallet]

2. Színe aranyos rézvörös, majdnem tűzvörös, a szárnyfedők varrata és egy hosszanti sáv a középen zöld, némelykor ibolyás. — A törzsalak közt gyakori
ab. fulgida Fabr.

3. Felülete sötét bronzoszöld, feje és az előtor háta néha rezes. — Előfordul a Tornai-Karszt területén (Ájfalu)
[ab. nigrocuprea Mallet]

4. Szárnyfedői bronzvörösek, zöldes fénnyel, az előtor háta zöld, többé-kevésbé bronzfényű. — Magyarországról még nem került elő
[ab. taupini Mallet]
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó