Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A hímek utolsó haslemeze lapos, a tövében nincs dudor (). Az előtor hátának pontozása nagyon finom és elmosódott, sokszor alig kivehető, fényes. A szárnyfedők pontozása finomabb és szórtabb, hátrafelé a pontozás elmosódik, a szegély és a csúcs a hímeken gyengén, a nőstényeken sűrűn recézett és fénytelen; olykor az egész szárnyfedő recézett és a pontozása elöl is elmosódott. Többnyire világosabb kék vagy kékeszöld, előtora rendszerint élénkebb zöldeskék, csak ritkán sötétebb kék vagy gyengén bronzfényű. 4,5-5,5 mm.

Előfordul Délkelet-Európában és a Szovjetunió európai felének déli részében, valamint Kisázsiában, és keleten egész Mongóliáig. A Kárpát-medencében elterjedt és Magyarországon a hegy- és dombvidéken sokfelé előfordul, de nem gyakori. Rendszerint az előző fajjal tévesztik össze. Virágos réteken, erdőszegélyeken (V—VI.)

virens Suffr.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

zöldeskék zömökbogár

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Tudományos név:

Cryptocephalus virens

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Társalgás