Leírás

Kisebb termetű faj, a 7,5 mm-t nem haladja meg. A ♂ fejpajzsa középen mélyen benyomott, a fejtető közepén többé-kevésbé éles barázda húzódik. A 4. csápíz () olyan hosszú, mint a 3., a ♂ esetében sokkal, a ♀-en alig szélesebb, mint a 3. A ♂ fejpajzsa széles, középső fogacskája tompa. A ♂ rágói oldalról nézve a tövükön igen szélesek, előrefelé hirtelen elkeskenyednek és háromszögűek (). A szárnyfedőkön legtöbbször van elmosódott fekete vagy barna vállfolt, de ez olykor hiányozhat is. Feje és az előtor háta többnyire rezeszöld vagy kékeszöld (). 4—7,5 mm (többnyire 5—6 mm).

Euroszibériai faj. Egész Magyarországon előfordul, és mind a síkságon, mind a hegyvidéken egyaránt közönséges. Fűféléken él (V— VII.) — Mezei zsákos levélbogár

Változata:

1. Olykor a feje és az előtor háta búzavirágkék vagy zöldeskék, pontozása pedig erőteljesebb. — Előfordul elsősorban délen a törzsalak között, de ritka
ab. dalmatina Lac.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)