Megjelent a Magyar Rovartani Társaság legújabb kiadványa Tíz év rovarai címmel.
A könyv elektronikus formában is elérhető.
A szerkesztők köszönetet mondanak azoknak a fotósoknak, akiknek a képeit az izeltlabuak.hu-ról felhasználhatták.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste sötét bronzbarna, gyengén zöldesen fénylő, szárnyfedői többnyire valamivel világosabbak és végük széles kiterjedésben sárga. A csápok és a lábak ugyancsak sárga színűek, a csápok vége alig sötétebb. Az előtor háta finoman és szórtan pontozott. A szárnyfedők pontsorai erősek, közterei simák és fényesek (). 2—2,5 mm

Előfordul csaknem az egész holarktikus tájban. Magyarországon vizenyős helyeken gyakori. Tápnövénye az Equisetum (V—IX.)

Változatai:

1. Az előtor hátának két oldalán és a szárnyfedőkön a vállbütyöktől a szegélyen ibolyafényű sáv húzódik. — Ritka (Lucfalva)
ab. violaceovittata Csiki

2. A szárnyfedők varrata és oldalszegélye a csúcsig fekete, a sárga folt a szárnyfedők végén kicsi. — Ritka (Bolesó Péchó)
[ab. bimaculata Weise]

3. A szárnyfedők sárga foltja a vállbütyök irányában a tövéig ér, így egy széles, háromszögű, sötét varratfolt és egy keskeny oldalfolt keletkezik, vagy a szárnyfedők csaknem egyszínű világosak, csak keskeny, sötét varratsávjuk van. — A törzsalak közt nem ritka
ab. prescutellaris Pic
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

zsurlóbolha

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

zsurlóbolha

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Hippuriphila modeeri

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás