Leírás

Testük nyúlánk, meglehetősen párhuzamos szélű, szárnyfedőik a vállszöglettől kezdve többnyire alig keskenyednek. Fejük széles, vese alakú, kiugró és épszélű szemekkel (: E, ). Homlokuk széles és lapos, a csápdudorok alig kiugrók, halántékuk széles és majdnem párhuzamos, a nyak felé hirtelen befűződött, a fejtető a nyak felé sima. Csápjaik a ♂-ek esetében sem érik el a szárnyfedők végét, a nőstényeké a szárnyfedők közepéig ér, 5. ízük alig hosszabb, mint a 3. vagy a 4., a 4. íz rövidebb, mint a 3. Előtoruk gömbölyű, hátul gyengén befűződött, előrefelé erősen elszűkül, az elülső szegély előtt kissé befűződött, és mind elöl, mind a hátulsó szegély előtt gyengén harántul benyomott, középen hosszanti beugrással. Szárnyfedőik hosszúak, a végük együttesen lekerekített, felületük pontozott és bordák nyoma nélkül. Lábaik erősek, combjaik vastagok, lábszáraik vékonyak és hengeresek, a hátulsó lábfej 1. íze hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttesen, a 3. ízük szélesebb, mint a 2. .


Ebbe, a nembe több mint 35 faj tartozik, amelyek Európa, Nyugat-Szibéria, valamint a Földközi-tenger keleti medencéjének lakói. Faunaterületünkön 5 faj fordul elő.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Hazai fajok

Fajra nem, csak nemre határozott találatok