Leírás

Testük párhuzamos szélű, megnyúlt, az előtor hátát és a szárnyfedőket hosszú, hegyes tüskék borítják. A homlok és a fejtető felülről jól látható, homlokdudoraik és homlokbarázdáik jól határoltak. A csápok tövétől fejük lehajló és a szájrészeket a melltő elülső szegélye nem takarja el. Csápjuk vastag, az 1. ízen felül nagyon hosszú, hegyes tüske ered, a következő 5 íz lapított, és felső szélük a csúcson hegyes fogacskába kihúzott. Az előtor háta korong alakú, oldalszélét középen 3 nagyon hosszú tüske díszíti, az elülső szegély mellett 1—1 elágazó, hosszú tüske van. Szárnyfedőiken többé-kevésbé felismerhető pontsorok vannak, amelyeket azonban a közterecskékből kiálló hegyes tüskék megszakítanak. Válldudoruk kiálló, hártyás szárnyaik jól fejlettek. Az elülső csípők ízületi vápái hátul zártak, a mellvég hosszú. Lábaik rövidek, lábszáraik vastagok, kívül a végük előtt kis fog van, külső szegélyük éles. A 3. lábfejíz majd a tövéig osztott, a 4. íz benne ül az előző íz kimetszésében.

Ebbe a nembe mindössze 5 faj tartozik, amelyek közül csak 1 palearktikus, a többi indiai. A palearktikus faj Magyarországon is honos. Az ide tartozó fajok lárvái különböző fűfélék leveleiben aknáznak.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Hazai fajok