Leírás

Kis termetű, megnyúlt tojásdad, barna mintás fajok (mint a ). A fejtető domború, összetett szemeik lencse alakúak, mérsékelten kiállnak. A csáp 1. íze vastag, 3-élű, a 3. íz vége ellaposodik, kiszélesedik, ez az íz a leghosszabb. A fejpajzs lehajlik, a középvonalban apró tövisek ülnek rajta. A legfelső tövis mögött 2 homloktövis van, ezeken kívül a fejtetőn számos kisebb-nagyobb tövis, fog vagy dudor lehet. Az előhát hátrafelé kiszélesedik, elülső szegélye homorú, elülső sarkai előrefelé kihúzottak. Oldalsó szegélye ívelt, hátulsó szegélyén oldalt 1-1 rövid nyúlvány van. Az előháton rendszerint 3 hosszanti taraj ismerhető fel. A pajzsocska többé-kevésbé szív alakú. A fedő csak az erek mentén futó sorokban pontozott vagy rücskös. Néha a félfedő megrövidülhet, ilyenkor az előhát is keskenyebb. Potrohuk tojásdad alakban kerekített. Lábaik viszonylag rövidek, a hátulsó combok nem vastagabbak a többinél.


A nemnek 9 palearktikus faja ismert, melyek közül 4 él Magyarországon, 1 további faj előkerülése várható.
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Hazai fajok

Fajra nem, csak nemre határozott találatok