Család: keresztespókok - Araneidae

Teljes hazai fajlista (részletes)

Tudtad? A magyarországi pókoknak 1999-es publikáció óta nem jelent meg hazai fajlistája 1. A fajlista egyedül az izeltlabuak.hu-n elérhető. Nem tekinthető hivatalosnak, de forrásmegjelöléssel ellátott, jelenleg az elérhető legrészletesebb fajlista.

Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték

Tudományos név Magyar név Védettség Érték
Család: keresztespókok - Araneidae
Nem: Aculepeira
Aculepeira armida (Audouin, 1826) 12 déli fehérsávos-keresztespók 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 hegyi fehérsávos-keresztespók 3
szinonim:
fehérsávos-keresztespók4
Nem: Agalenatea
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 12 széles keresztespók 43
Nem: Araneus
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 hűsölő keresztespók 3
Araneus angulatus Clerck, 1757 12 vállas keresztespók 43
Araneus circe (Audouin, 1826) 1 hamvas keresztespók 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 12 koronás keresztespók 3
Araneus grossus (C. L. Koch, 1844) 12 óriás keresztespók 423 V 5000 Ft
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 márványos keresztespók 43
Araneus quadratus Clerck, 1757 12 négyes keresztespók 43
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 12
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 háromfoltos keresztespók 43
Nem: Araniella
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 12 zöld keresztespók 4
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 12
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 12 ötpontos tökkeresztespók 3
Nem: Argiope
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 12 darázspók 43
Argiope lobata (Pallas, 1772) 1 karéjos keresztespók 3
szinonim:
karélyos keresztespók4
V 5000 Ft
Nem: Cercidia
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 pajzsos keresztespók 4
Nem: Cyclosa
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 csúcsos keresztespók 43
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 1 mediterrán csúcsos-keresztespók 3
Cyclosa sierrae Simon, 1870 5
Nem: Gibbaranea
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 12
szinonim:
Araneus bituberculatus3
kétcsúcsú keresztespók 3
szinonim:
csúcsoshátú keresztespók4
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 12
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1
Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) 1
Nem: Hypsosinga
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 fehérjegyű keresztespók 4
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 csipkés keresztespók 4
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 12 törpe keresztespók 4
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 12 vérszínű keresztespók 4
Nem: Larinia
Larinia bonneti Spassky, 1939 6
Larinia elegans Spassky, 1939 1 csinos sápadt-keresztespók 3
Larinia jeskovi Marusik, 1986 3 nagy sápadt-keresztespók 3
Nem: Larinioides
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 7 nádi keresztespók 43
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 hídi keresztespók 4
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1
szinonim:
Larinioides folium1
parti keresztespók 4
szinonim:
eresz keresztespók4
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 12
szinonim:
Larinioides sericatus
hídi keresztespók
szinonim:
hídi keresztespók3
Larinioides suspicax (O. P.-Cambridge, 1876) 8
Nem: Leviellus
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 19
szinonim:
Stroemiellus stroemi
Zygiella stroemi1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 910
szinonim:
Zygiella thorelli1
Nem: Mangora
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1211 réti keresztespók 3
Nem: Neoscona
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 1 kökény keresztespók 4
Nem: Nuctenea
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 12 rés-keresztespók 3
szinonim:
rés keresztespók4
Nem: Singa
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 horgas keresztespók 43
Singa lucina (Audouin, 1826) 1 ékes keresztespók 4
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 fényes keresztespók 4
Nem: Zilla
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 12 ál-keresztespók 3
szinonim:
ál keresztespók4
Nem: Zygiella
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 19
szinonim:
Parazygiella montana
hegyi keresztespók 4
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 1 x-jegyű keresztespók 4
1 Samu Ferenc, Szinetár Csaba (1999): Bibliographic check list of the Hungarian spider fauna

2 Cs. Szinetár, A. M. Rákóczi, K. Bleicher, Ferenc Samu (2012): A Sas-hegy pókfaunája II. A Sas-hegy faunakutatásának 80 éve a hegyről kimutatott pókfajok kommentált listája [Spider fauna of Mt Sas-hegy II. 80 years of fauna research on Mt Sas-hegy, with the annotated list of spiders]

3 Szinetár Csaba (2006): Pókok - Keresztespókok, farkaspókok, ugrópókokés rokonaik a Kárpát-medencében - ÉlőVilág Könyvtár

4 Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

5 László Mezőfi & Viktor Markó (2018): Some rare and remarkable spider species from Hungary (Arachnida: Araneae) - Arachnologische Mitteilungen, 55(1):1-9.

6 Szinetár, C. & Eichardt, J. (2004). Larinia species (Araneidae, Araneae) in Hungary. Morphology, phenology and habitats of Larinia jeskovi Marusik, 1986, Larinia elegans Spassky, 1939, and Larinia bonneti Spassky, 1939. In: F. Samu & C. Szinetár (eds.) European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 179-186.

7 Szita Éva - Botos Erika - Samu Ferenc (1997): Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park pókfaunájához

8 Kovács Péter, Szinetár Csaba, Szűts Tamás (2012): A Nyugat-magyarországi peremvidék (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék) pókfaunája - A Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ tudományos közleményei xix. Természettudományok 14.

9 WSC

10 Walter P. Pfliegler (2014): Records of some rare and interesting spider (Araneae) species from anthropogenic habitats in Debrecen, Hungary. - Ritka és érdekes pókfaj (Araneae) adatok debreceni antropogén élőhelyekről - e-Acta Naturalia Pannonica 7: 143–156.

11 Szinetár Csaba, Kovács Péter, Eichardt János (2015): A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú gyepterületeinek pókfaunája