Család: kövipókok - Gnaphosidae

Teljes hazai fajlista (részletes)

Tudtad? A magyarországi pókoknak 1999-es publikáció óta nem jelent meg hazai fajlistája 1. A fajlista egyedül az izeltlabuak.hu-n elérhető. Nem tekinthető hivatalosnak, de forrásmegjelöléssel ellátott, jelenleg az elérhető legrészletesebb fajlista.

Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték

Tudományos név Magyar név Védettség Érték
Család: kövipókok - Gnaphosidae
Nem: Aphantaulax
Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) 12
Aphantaulax trifasciata (O. P.-Cambridge, 1872) 23
szinonim:
Aphantaulax seminigra1
háromfoltos kövipók 4
Nem: Berlandina
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 123 szürkefoltos kövipók 4
Nem: Callilepis
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 125 pettyes kövipók 6
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1235 vonalas kövipók 6
Nem: Civizelotes
Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) 2
szinonim:
Zelotes caucasius13
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 2
szinonim:
Zelotes gracilis13
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 2
szinonim:
Zelotes pygmaeus1
Nem: Cryptodrassus
Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) 123 magyar kövipók 34
Nem: Drassodes
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 12
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1235 barna kövipók 64
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1235
Drassodes villosus (Thorell, 1856) 123
Nem: Drassodex
Drassodex heeri (Pavesi, 1873) 12
Drassodex hypocrita (Simon, 1878) 12
Nem: Drassyllus
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 12
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1235
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 123
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1235
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1237
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 12
Nem: Echemus
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 12
Nem: Gnaphosa
? Gnaphosa alpica 1289
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 12
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 123 fekete kövipók 6
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 12
Gnaphosa microps Holm, 1939 12
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 12
Gnaphosa mongolica Simon, 1895 121035
Gnaphosa opaca Herman, 1879 123
Gnaphosa rufula (L. Koch, 1866) 210
Nem: Haplodrassus
Haplodrassus bohemicus 11
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 12
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 123
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 12
Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879) 123
Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) 12
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1235 patkós kövipók 6
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 12
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 123
Nem: Kishidaia
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 2
szinonim:
Poecilochroa conspicua1
övespók 6
Nem: Micaria
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 2
szinonim:
Micaria romana1
Micaria coarctata 25
Micaria dives (Lucas, 1846) 1235 színjátszó pók 6
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 123
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 12
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 12 cseppes fémpók 6
Micaria nivosa L. Koch, 1866 12
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1235 ékes fémpók 64
Micaria rossica Thorell, 1875 212
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 123
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1213
Micaria subopaca Westring, 1861 1213
Nem: Nomisia
Nomisia exornata (C. L. Koch, 1839) 123
Nem: Parasyrisca
Parasyrisca arrabonica Szinetár & Eichardt, 2009 2145 kisalföldi szirtipók 15
Nem: Phaeocedus
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) 123
Nem: Poecilochroa
Poecilochroa variana (C. L. Koch, 1839) 123
Nem: Scotophaeus
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) 12
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 12
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1235 kérges kövipók 4
Nem: Sosticus
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 12
Nem: Trachyzelotes
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1235 vöröslábú gyászpók 6
Nem: Zelotes
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 12
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 125
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) 216
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 123
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 12
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1235 vörösfejű gyászpók 6
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 123
Zelotes hermani (Chyzer, 1897) 123
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1235
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1235
Zelotes mundus (Kulczyński, 1897) 12
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 123
Zelotes segrex (Simon, 1878) 2
szinonim:
Zelotes declinans1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 12 földi gyászpók 6

Források

1 Samu Ferenc, Szinetár Csaba (1999): Bibliographic check list of the Hungarian spider fauna

2 WSC

3 Cs. Szinetár, A. M. Rákóczi, K. Bleicher, Ferenc Samu (2012): A Sas-hegy pókfaunája II. A Sas-hegy faunakutatásának 80 éve a hegyről kimutatott pókfajok kommentált listája [Spider fauna of Mt Sas-hegy II. 80 years of fauna research on Mt Sas-hegy, with the annotated list of spiders]

4 Szinetár Csaba (2006): Pókok - Keresztespókok, farkaspókok, ugrópókokés rokonaik a Kárpát-medencében - ÉlőVilág Könyvtár

5 Szinetár Csaba, Kovács Péter, Eichardt János (2015): A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú gyepterületeinek pókfaunája

6 Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

7 Szinetár Csaba, Kovács Péter (2019): Pókszabásúak - Soproni Tájvédelmi Körzet Monografikus tanulmányok a Soproni-hegység természeti és kulturális értékeiről - A tájvédelmi körzet állatvilága: Gerinctelenek (Invertebrate) 136-139

8 Řezáč, M., Růžička, V., Oger, P. & Řezáčová, V. (2018a). European species of the Gnaphosa alpica complex (Araneae, Gnaphosidae). Zootaxa 4370(3): 289-294

9 Szmatona-Túri Tünde és Vona-Túri Diána (2014): A Sár-hegy természetvédelmi szempontú értékelése védett és ritka pókfajok alapján - Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis 31–2014

10 Éva Szita, Ferenc Samu, Cs. Szinetár, O. Szalkovszki (2006): New data on the occurrence of Gnaphosa rufula (L. Koch, 1866) and Gnaphosa mongolica Simon, 1895 in Hungary

11 Keresztes Balázs (2013): Növényvédelmi technológiák hatása pók (Araneae) együttesekre, fás szárú kertészeti kultúrákban - Doktori (PhD) értekezés

12 Dudás György - Kálmán Dorottya - Varga János (2001): Adatok Dél-Heves pókfaunájához - Folia Historico Naturalia Musei Matraensis

13 Walter P. Pfliegler (2014): Records of some rare and interesting spider (Araneae) species from anthropogenic habitats in Debrecen, Hungary. - Ritka és érdekes pókfaj (Araneae) adatok debreceni antropogén élőhelyekről - e-Acta Naturalia Pannonica 7: 143–156.

14 Szinetár Cs, Eichardt J, Szűts T (2009) The first lowland species of the Holarctic alpine ground spider genus Parasyrisca (Araneae, Gnaphosidae) from Hungary.

15 bp-erdo.hu

16 Szita Éva - Botos Erika - Samu Ferenc (2000) - A Blaskovics puszta (KMNP) pók (Araneae) együtteseinek összehasonlító elemzése [Comparative analysis of spider (Araneae) assemblages of Blaskovics puszta (Körös-Maros National Park)] - Crisicum 3. pp.157-164.