Magyarország szitakötőinek fajlistája (66)

Rendek
Lista oldal
Részletes lista forrásokkal

V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték

Tudományos név Magyar név Védettség Érték
karcsú acsák - Aeshnidae
Aeshna affinis gyakori acsa
Aeshna cyanea sebes acsa
Aeshna grandis nagy acsa
Aeshna juncea fatörzsvadász acsa
Aeshna mixta nádi acsa
Aeshna viridis zöld acsa FV N 100000 Ft
Anaciaeschna isoceles lápi acsa V 5000 Ft
Anax ephippiger nyerges szitakötő
Anax imperator óriás szitakötő
Anax parthenope tavi szitakötő
Brachytron pratense szőrös szitakötő
színesszárnyú szitakötők - Calopterygidae
Calopteryx splendens sávos szitakötő
Calopteryx virgo kisasszony szitakötő V 5000 Ft
légivadászok - Coenagrionidae
Coenagrion hastulatum lándzsás légivadász V 5000 Ft
Coenagrion lunulatum holdkék szitakötő V 5000 Ft
Coenagrion ornatum díszes légivadász V N 10000 Ft
Coenagrion puella szép légivadász
Coenagrion pulchellum gyakori légivadász
Coenagrion pulchellum interruptum gyakori légivadász
Coenagrion scitulum ritka légivadász V 5000 Ft
Enallagma cyathigerum kéksávos légivadász
Erythromma lindenii
Erythromma najas fürge légivadász
Erythromma viridulum zöld légivadász
Ischnura elegans kék légivadász
Ischnura elegans pontica kék légivadász
Ischnura pumilio apró légivadász
Pyrrhosoma nymphula vörös légivadász
Pyrrhosoma nymphula interposita
hegyi szitakötők - Cordulegastridae
Cordulegaster bidentata hegyi szitakötő FV 100000 Ft
Cordulegaster heros kétcsíkos hegyi szitakötő FV N 100000 Ft
sárkány szitakötők - Corduliidae
Cordulia aenea érces szitakötő
Epitheca bimaculata kétfoltos szitakötő V 5000 Ft
Somatochlora flavomaculata sárgafoltos szitakötő V 5000 Ft
Somatochlora meridionalis
Somatochlora metallica fémzöld szitakötő
folyami szitakötők - Gomphidae
Gomphus flavipes sárgás szitakötő V N 50000 Ft
Gomphus vulgatissimus feketelábú szitakötő V 5000 Ft
Onychogomphus forcipatus csermely szitakötő V 5000 Ft
Ophiogomphus cecilia erdei szitakötő V N 50000 Ft
rabló szitakötők - Lestidae
Chalcolestes parvidens keleti zöld rabló
Chalcolestes viridis zöld rabló
Lestes barbarus foltosszárnyjegyű rabló
Lestes dryas réti rabló V 5000 Ft
Lestes macrostigma nagy foltosrabló V 10000 Ft
Lestes sponsa lomha rabló
Lestes virens tavi rabló
Lestes virens vestalis
Sympecma fusca erdei rabló
laposhasú acsák - Libellulidae
Crocothemis erythraea déli szitakötő
Leucorrhinia caudalis tócsa szitakötő FV N 100000 Ft
Leucorrhinia pectoralis lápi szitakötő FV N 100000 Ft
Libellula depressa laposhasú acsa
Libellula fulva mocsári szitakötő V 5000 Ft
Libellula quadrimaculata négyfoltos acsa
Orthetrum albistylum fehér pásztor
Orthetrum brunneum pataki szitakötő V 5000 Ft
Orthetrum cancellatum vízi pásztor
Orthetrum coerulescens kék pásztor
Orthetrum coerulescens anceps
Sympetrum danae fekete szitakötő
Sympetrum depressiusculum lassú szitakötő V 5000 Ft
Sympetrum flaveolum útszéli szitakötő
Sympetrum fonscolombii atkás szitakötő
Sympetrum meridionale sárgatorú szitakötő
Sympetrum pedemontanum szalagos szitakötő
Sympetrum sanguineum alföldi szitakötő
Sympetrum striolatum gyakori szitakötő
Sympetrum vulgatum közönséges szitakötő
széleslábú szitakötők - Platycnemididae
Platycnemis pennipes széleslábú szitakötő
2018-03-22