Rend: Szitakötők - Odonata

Teljes hazai fajlista (kompakt)

V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték

Tudományos név Magyar név Találatok száma Védettség Érték
karcsú acsák - Aeshnidae
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 nyári karcsúacsa 80
Aeshna cyanea (Müller, 1764) sebes karcsúacsa 77
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) vörösbarna karcsúacsa 11
Aeshna isoceles (Müller, 1767) zöldszemű karcsúacsa 83 V 5000 Ft
Aeshna mixta Latreille, 1805 kései karcsúacsa 122
Aeshna viridis Eversmann, 1836 kolokán-karcsúacsa 5 FV N 100000 Ft
Anax ephippiger ( Burmeister, 1839) vándor óriásacsa 7
Anax imperator Leach, 1815 zöld óriásacsa 77
Anax parthenope Selys, 1839 barna óriásacsa 53
Brachytron pratense (Müller, 1764) szőrös karcsúacsa 67
színesszárnyú szitakötők - Calopterygidae
Calopteryx splendens (Harris, 1780) sávos szitakötő 298
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) kisasszony-szitakötő 121 V 5000 Ft
légivadászok - Coenagrionidae
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) lándzsás légivadász 2 V 5000 Ft
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) holdkék légivadász - V 5000 Ft
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) díszes légivadász 85 V N 10000 Ft
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) azúrkék légivadász 214
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) karcsú légivadász 59
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) mediterrán légivadász 53 V 5000 Ft
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) kéksávos légivadász 69
Erythromma lindenii (Selys, 1840) kékszemű légivadász 6
Erythromma najas (Hansemann, 1823) nagy pirosszemű-légivadász 11
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) kis pirosszemű-légivadász 89
Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938 kéköves légivadász 401
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) apró légivadász 64
Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968 vörös légivadász 50
hegyiszitakötők - Cordulegastridae
Cordulegaster bidentata Selys, 1843 sötét hegyiszitakötő 11 FV 100000 Ft
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 balkáni hegyiszitakötő 74 FV N 100000 Ft
smaragdszitakötők - Corduliidae
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) bronzos smaragdszitakötő 59
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) kétfoltos sárkányszitakötő 17 V 5000 Ft
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) sárgafoltos smaragdszitakötő 20 V 5000 Ft
Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 déli smaragdszitakötő 8
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) északi smaragdszitakötő 8
folyami-szitakötők - Gomphidae
Gomphus flavipes sárgalábú folyami-szitakötő 29 V N 50000 Ft
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) feketelábú folyami-szitakötő 81 V 5000 Ft
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) gyűrűs folyami-szitakötő 40 V 5000 Ft
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) zöld folyami-szitakötő 28 V N 50000 Ft
rablószitakötők - Lestidae
Chalcolestes parvidens (Artobolevskij, 1929) keleti zöld-rablószitakötő 76
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1820) nyugati zöld-rablószitakötő 12
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) foltosszárnyjegyű rablószitakötő 94
Lestes dryas Kirby, 1890 réti rablószitakötő 8 V 5000 Ft
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) nagyfoltos rablószitakötő 10 V 10000 Ft
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) lomha rablószitakötő 9
Lestes virens vestalis Rambur, 1842 kis rablószitakötő 44
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) téli rablószitakötő 167
laposacsák - Libellulidae
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) skarlát szitakötő 152
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) tavi álarcos-szitakötő 4 FV N 100000 Ft
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) lápi álarcos-szitakötő 52 FV N 100000 Ft
Libellula depressa Linnaeus, 1758 széles laposacsa 131
Libellula fulva Müller, 1764 kisfoltos laposacsa 127 V 5000 Ft
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 négyfoltos laposacsa 48
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) fehérfarkú pásztorszitakötő 118
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) pataki pásztorszitakötő 123 V 5000 Ft
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) feketefarkú pásztorszitakötő 293
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) karcsú pásztorszitakötő 143
Selysiothemis nigra vándor árnyszitakötő 1
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) fekete katona-szitakötő 4
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) ékfoltos katona-szitakötő 33 V 5000 Ft
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) sárgafoltos katona-szitakötő 10
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) vándor katona-szitakötő 47
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) fakó katona-szitakötő 167
Sympetrum pedemontanum (O.F.Müller, 1766) szalagos katona-szitakötő 20
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) vörös katona-szitakötő 351
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) harántsávos katona-szitakötő 136
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) barkós katona-szitakötő 77
széleslábú szitakötők - Platycnemididae
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) széleslábú szitakötő 427