Magyarország szitakötőinek fajlistája

Aeshnidae karcsú acsák
Aeshna affinis gyakori acsa
Aeshna cyanea sebes acsa
Aeshna grandis nagy acsa
Aeshna juncea fatörzsvadász acsa
Aeshna mixta nádi acsa
Aeshna viridis zöld acsa
Anaciaeschna isoceles lápi acsa
Anax ephippiger nyerges szitakötő
Anax imperator óriás szitakötő
Anax parthenope tavi szitakötő
Brachytron pratense szőrös szitakötő
Calopterygidae színesszárnyú szitakötők
Calopteryx splendens sávos szitakötő
Calopteryx virgo kisasszony szitakötő
Coenagrionidae légivadászok
Coenagrion hastulatum lándzsás légivadász
Coenagrion lunulatum holdkék szitakötő
Coenagrion ornatum díszes légivadász
Coenagrion puella szép légivadász
Coenagrion pulchellum gyakori légivadász
Coenagrion pulchellum interruptum gyakori légivadász
Coenagrion scitulum ritka légivadász
Enallagma cyathigerum kéksávos légivadász
Erythromma lindenii
Erythromma najas fürge légivadász
Erythromma viridulum zöld légivadász
Ischnura elegans kék légivadász
Ischnura elegans pontica kék légivadász
Ischnura pumilio apró légivadász
Pyrrhosoma nymphula vörös légivadász
Pyrrhosoma nymphula interposita
Cordulegastridae hegyi szitakötők
Cordulegaster bidentata hegyi szitakötő
Cordulegaster heros kétcsíkos hegyi szitakötő
Corduliidae sárkány szitakötők
Cordulia aenea érces szitakötő
Epitheca bimaculata kétfoltos szitakötő
Somatochlora flavomaculata sárgafoltos szitakötő
Somatochlora meridionalis
Somatochlora metallica fémzöld szitakötő
Gomphidae folyami szitakötők
Gomphus flavipes sárgás szitakötő
Gomphus vulgatissimus feketelábú szitakötő
Onychogomphus forcipatus csermely szitakötő
Ophiogomphus cecilia erdei szitakötő
Lestidae rabló szitakötők
Chalcolestes parvidens keleti zöld rabló
Chalcolestes viridis zöld rabló
Lestes barbarus foltosszárnyjegyű rabló
Lestes dryas réti rabló
Lestes macrostigma nagy foltosrabló
Lestes sponsa lomha rabló
Lestes virens tavi rabló
Lestes virens vestalis
Sympecma fusca erdei rabló
Libellulidae laposhasú acsák
Crocothemis erythraea déli szitakötő
Leucorrhinia caudalis tócsa szitakötő
Leucorrhinia pectoralis lápi szitakötő
Libellula depressa laposhasú acsa
Libellula fulva mocsári szitakötő
Libellula quadrimaculata négyfoltos acsa
Orthetrum albistylum fehér pásztor
Orthetrum brunneum pataki szitakötő
Orthetrum cancellatum vízi pásztor
Orthetrum coerulescens kék pásztor
Orthetrum coerulescens anceps
Sympetrum danae fekete szitakötő
Sympetrum depressiusculum lassú szitakötő
Sympetrum flaveolum útszéli szitakötő
Sympetrum fonscolombii atkás szitakötő
Sympetrum meridionale sárgatorú szitakötő
Sympetrum pedemontanum szalagos szitakötő
Sympetrum sanguineum alföldi szitakötő
Sympetrum striolatum gyakori szitakötő
Sympetrum vulgatum közönséges szitakötő
Platycnemididae széleslábú szitakötők
Platycnemis pennipes széleslábú szitakötő