Rend: Szitakötők - Odonata

Teljes hazai fajlista (kompakt)

Megjelent Csősz Sándor A földi idegenek - a hangyák világa című könyve. Megvásárolható a Líra oldalán.
Támogasd a határozók munkáját eseti, vagy rendszeres befizetéssel.

Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték

Tudományos név Magyar név Találatok száma Védettség Érték
karcsú acsák - Aeshnidae
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 nyári karcsúacsa 64
Aeshna cyanea (Müller, 1764) sebes karcsúacsa 45
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) vörösbarna karcsúacsa 11
Aeshna isoceles (Müller, 1767) zöldszemű karcsúacsa 70 V 5000 Ft
Aeshna mixta Latreille, 1805 kései karcsúacsa 80
Aeshna viridis Eversmann, 1836 kolokán-karcsúacsa 5 FV N 100000 Ft
Anax ephippiger ( Burmeister, 1839) vándor óriásacsa 5
Anax imperator Leach, 1815 zöld óriásacsa 54
Anax parthenope Selys, 1839 barna óriásacsa 38
Brachytron pratense (Müller, 1764) szőrös karcsúacsa 55
színesszárnyú szitakötők - Calopterygidae
Calopteryx splendens (Harris, 1780) sávos szitakötő 211
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) kisasszony-szitakötő 85 V 5000 Ft
légivadászok - Coenagrionidae
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) lándzsás légivadász 2 V 5000 Ft
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) holdkék légivadász - V 5000 Ft
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) díszes légivadász 69 V N 10000 Ft
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) azúrkék légivadász 134
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) karcsú légivadász 48
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) mediterrán légivadász 42 V 5000 Ft
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) kéksávos légivadász 57
Erythromma lindenii (Selys, 1840) kékszemű légivadász 2
Erythromma najas (Hansemann, 1823) nagy pirosszemű-légivadász 11
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) kis pirosszemű-légivadász 52
Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938 kéköves légivadász 211
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) apró légivadász 49
Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968 vörös légivadász 33
hegyiszitakötők - Cordulegastridae
Cordulegaster bidentata Selys, 1843 sötét hegyiszitakötő 10 FV 100000 Ft
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 balkáni hegyiszitakötő 56 FV N 100000 Ft
smaragdszitakötők - Corduliidae
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) bronzos smaragdszitakötő 57
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) kétfoltos sárkányszitakötő 17 V 5000 Ft
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) sárgafoltos smaragdszitakötő 17 V 5000 Ft
Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 déli smaragdszitakötő 8
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) északi smaragdszitakötő 8
folyami-szitakötők - Gomphidae
Gomphus flavipes sárgalábú folyami-szitakötő 25 V N 50000 Ft
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) feketelábú folyami-szitakötő 68 V 5000 Ft
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) gyűrűs folyami-szitakötő 31 V 5000 Ft
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) zöld folyami-szitakötő 25 V N 50000 Ft
rablószitakötők - Lestidae
Chalcolestes parvidens (Artobolevskij, 1929) keleti zöld-rablószitakötő 49
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1820) nyugati zöld-rablószitakötő 10
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) foltosszárnyjegyű rablószitakötő 75
Lestes dryas Kirby, 1890 réti rablószitakötő 6 V 5000 Ft
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) nagyfoltos rablószitakötő 11 V 10000 Ft
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) lomha rablószitakötő 5
Lestes virens vestalis Rambur, 1842 kis rablószitakötő 29
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) téli rablószitakötő 78
laposacsák - Libellulidae
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) skarlát szitakötő 101
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) tavi álarcos-szitakötő 4 FV N 100000 Ft
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) lápi álarcos-szitakötő 46 FV N 100000 Ft
Libellula depressa Linnaeus, 1758 széles laposacsa 93
Libellula fulva Müller, 1764 kisfoltos laposacsa 105 V 5000 Ft
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 négyfoltos laposacsa 43
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) fehérfarkú pásztorszitakötő 83
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) pataki pásztorszitakötő 83 V 5000 Ft
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) feketefarkú pásztorszitakötő 210
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) karcsú pásztorszitakötő 99
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) fekete katona-szitakötő 4
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) ékfoltos katona-szitakötő 33 V 5000 Ft
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) sárgafoltos katona-szitakötő 10
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) vándor katona-szitakötő 31
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) fakó katona-szitakötő 100
Sympetrum pedemontanum (O.F.Müller, 1766) szalagos katona-szitakötő 19
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) vörös katona-szitakötő 206
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) harántsávos katona-szitakötő 87
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) barkós katona-szitakötő 58
széleslábú szitakötők - Platycnemididae
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) széleslábú szitakötő 247