Rend: Szitakötők - Odonata

Teljes hazai fajlista (részletes)

A hazai egyetlen és ezáltal legnagyobb teljesen publikus ízeltlábú "citizen science" oldal
Oszd meg Facebookon
Új cikk! Karl Csaba: A nagy zugpók (Eratigena atrica C. L. Koch, 1843) hazai elterjedése, terepi határozása
Támogasd a határozók munkáját a Patreonon.

V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték

Tudományos név Magyar név Védettség Érték
karcsú acsák - Aeshnidae
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 123 nyári karcsúacsa 3
Korábban:
gyakori acsa4
Aeshna cyanea (Müller, 1764) 123 sebes karcsúacsa 3
Korábban:
sebes acsa4
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 123 vörösbarna karcsúacsa 3
Korábban:
nagy acsa4
Aeshna isoceles (Müller, 1767) 3
Korábban:
Anaciaeschna isoceles2
zöldszemű karcsúacsa 3
Korábban:
lápi acsa4
V 5000 Ft
Aeshna mixta Latreille, 1805 123 kései karcsúacsa 3
Korábban:
nádi acsa4
Aeshna viridis Eversmann, 1836 123 kolokán-karcsúacsa 3
Korábban:
zöld acsa4
FV N 100000 Ft
Anax ephippiger ( Burmeister, 1839) 23 vándor óriásacsa 3
Korábban:
nyerges szitakötő4
Anax imperator Leach, 1815 123 zöld óriásacsa 3
Korábban:
óriás szitakötő4
Anax parthenope Selys, 1839 123 barna óriásacsa 3
Korábban:
tavi szitakötő4
Brachytron pratense (Müller, 1764) 123 szőrös karcsúacsa 3
Korábban:
szőrös szitakötő4
színesszárnyú szitakötők - Calopterygidae
Calopteryx splendens (Harris, 1780) 23 sávos szitakötő 43
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 23 kisasszony-szitakötő 3
Korábban:
kisasszony szitakötő4
V 5000 Ft
légivadászok - Coenagrionidae
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) 23 lándzsás légivadász 43 V 5000 Ft
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) 23 holdkék légivadász 3
Korábban:
holdkék szitakötő4
V 5000 Ft
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 1253 díszes légivadász 43 V N 10000 Ft
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 1253 azúrkék légivadász 3
Korábban:
szép légivadász4
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) 123 karcsú légivadász 3
Korábban:
gyakori légivadász4
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 123 mediterrán légivadász 3
Korábban:
ritka légivadász4
V 5000 Ft
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 123 kéksávos légivadász 43
Erythromma lindenii (Selys, 1840) 63 kékszemű légivadász 3
Erythromma najas (Hansemann, 1823) 1253 nagy pirosszemű-légivadász 3
Korábban:
fürge légivadász4
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 1253 kis pirosszemű-légivadász 3
Korábban:
zöld légivadász4
Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938 153 kéköves légivadász 3
Korábban:
kék légivadász4
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 123 apró légivadász 43
Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968 153 vörös légivadász 3
hegyiszitakötők - Cordulegastridae
Cordulegaster bidentata Selys, 1843 23 sötét hegyiszitakötő 3
Korábban:
hegyi szitakötő4
FV 100000 Ft
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 23 balkáni hegyiszitakötő 3
Korábban:
kétcsíkos hegyi szitakötő4
FV N 100000 Ft
smaragdszitakötők - Corduliidae
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 23 bronzos smaragdszitakötő 3
Korábban:
érces szitakötő4
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) 123 kétfoltos sárkányszitakötő 3
Korábban:
kétfoltos szitakötő4
V 5000 Ft
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) 23 sárgafoltos smaragdszitakötő 3
Korábban:
sárgafoltos szitakötő4
V 5000 Ft
Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 23 déli smaragdszitakötő 3
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) 123 északi smaragdszitakötő 3
Korábban:
fémzöld szitakötő4
folyami-szitakötők - Gomphidae
Gomphus flavipes 123 sárgalábú folyami-szitakötő 3
Korábban:
sárgás szitakötő4
V N 50000 Ft
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 123 feketelábú folyami-szitakötő 3
Korábban:
feketelábú szitakötő4
V 5000 Ft
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) 123 gyűrűs folyami-szitakötő 3
Korábban:
csermely szitakötő4
V 5000 Ft
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) 123 zöld folyami-szitakötő 3
Korábban:
erdei szitakötő4
V N 50000 Ft
rablószitakötők - Lestidae
Chalcolestes parvidens (Artobolevskij, 1929) 23 keleti zöld-rablószitakötő 3
Korábban:
keleti zöld rabló7
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1820) 123 nyugati zöld-rablószitakötő 3
Korábban:
zöld rabló4
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 123 foltosszárnyjegyű rablószitakötő 3
Korábban:
foltosszárnyjegyű rabló4
Lestes dryas Kirby, 1890 123 réti rablószitakötő 3
Korábban:
réti rabló4
V 5000 Ft
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) 123 nagyfoltos rablószitakötő 3
Korábban:
nagy foltosrabló4
V 10000 Ft
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 123 lomha rablószitakötő 3
Korábban:
lomha rabló4
Lestes virens vestalis Rambur, 1842 13 kis rablószitakötő 3
Korábban:
tavi rabló4
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 123 téli rablószitakötő 3
Korábban:
erdei rabló4
laposacsák - Libellulidae
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 23 skarlát szitakötő 3
Korábban:
déli szitakötő4
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) 123 tavi álarcos-szitakötő 3
Korábban:
tócsa szitakötő4
FV N 100000 Ft
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 123 lápi álarcos-szitakötő 3
Korábban:
lápi szitakötő4
piros szitakötő4
FV N 100000 Ft
Libellula depressa Linnaeus, 1758 123 széles laposacsa 3
Korábban:
laposhasú acsa4
Libellula fulva Müller, 1764 23 kisfoltos laposacsa 3
Korábban:
mocsári szitakötő4
V 5000 Ft
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 123 négyfoltos laposacsa 3
Korábban:
négyfoltos acsa4
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 123 fehérfarkú pásztorszitakötő 3
Korábban:
fehér pásztor4
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 123 pataki pásztorszitakötő 3
Korábban:
pataki szitakötő4
V 5000 Ft
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 123 feketefarkú pásztorszitakötő 3
Korábban:
vízi pásztor4
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 123 karcsú pásztorszitakötő 3
Korábban:
kék pásztor4
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) 23 fekete katona-szitakötő 3
Korábban:
fekete szitakötő4
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) 123 ékfoltos katona-szitakötő 3
Korábban:
lassú szitakötő4
V 5000 Ft
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) 123 sárgafoltos katona-szitakötő 3
Korábban:
útszéli szitakötő4
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 123 vándor katona-szitakötő 3
Korábban:
atkás szitakötő4
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 123 fakó katona-szitakötő 3
Korábban:
sárgatorú szitakötő4
Sympetrum pedemontanum (O.F.Müller, 1766) 123 szalagos katona-szitakötő 3
Korábban:
szalagos szitakötő4
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 123 vörös katona-szitakötő 3
Korábban:
alföldi szitakötő4
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 123 harántsávos katona-szitakötő 3
Korábban:
gyakori szitakötő4
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 123 barkós katona-szitakötő 3
Korábban:
közönséges szitakötő4
széleslábú szitakötők - Platycnemididae
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 1253 széleslábú szitakötő 43

Fajpárok

Fajpárok azokról a fajokról készültek, amelyekre igaz, hogy határozásuk kép alapján nem lehetséges. Ha a találatok fajpárra, fajcsoportra vannak határozva, akkor azok a szóban forgó fajok oldalán is megjelennek, a térképen külön jelölést kapnak.

Tudományos név Indoklás
smaragdszitakötők - Corduliidae
Somatochlora metallica/meridionalis
rablószitakötők - Lestidae
Chalcolestes viridis/parvidens
laposacsák - Libellulidae
Sympetrum striolatum/vulgatum
1 Somogy megye szitakötőinek katalógusa

2 Vajda Csilla - Dévai György (2015): A magyar szitakötő-fauna (Odonata) új taxonjegyzéke

3 Ambrus András, Danyik Tibor, Kovács Tibor, Olajos Péter (2018): Magyarország szitakötőinek kézikönyve

4 dr. Ambrus András

5 Móra A., Boda P., Csabai Z., Cser B., Deák Cs., Hornyák A., Jakab T., Kálmán Z., Kecső K., Kovács T. Z., Papp L., Polyák L., Soós N. (2018): - A Zala és befolyói makroszkopikus gerinctelen faunája Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 123–180, 2008

6 Móra Arnold - Farkas Anna: First records of Erythromma lindenii (Selys, 1840) from Hungary (Odonata: Coenagrionidae) (2015)

7 Kis Olga, Vajda Csilla, Gyulavári Hajnalka Anna, Szabó László József, Miskolczi Margit, Dévai György (2013): A keleti zöld rabló (Chalcolestes parvidens artobolevskii, 1929) egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfológiai jellemzése - Studia odonatol. hung. 15: 49–72, 2013