Magyarország szitakötőinek fajlistája (66)

Rendek
Egyszerűsített lista

V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték

Tudományos név Magyar név Védettség Érték
karcsú acsák - Aeshnidae
Aeshna affinis 12 gyakori acsa 3
Aeshna cyanea 12 sebes acsa 3
Aeshna grandis 12 nagy acsa 3
Aeshna juncea 2 fatörzsvadász acsa 3
Aeshna mixta 12 nádi acsa 3
Aeshna viridis 12 zöld acsa 3 FV N 100000 Ft
Anaciaeschna isoceles 2 lápi acsa 3 V 5000 Ft
Anax ephippiger 2 nyerges szitakötő 3
Anax imperator 12 óriás szitakötő 3
Anax parthenope 12 tavi szitakötő 3
Brachytron pratense 12 szőrös szitakötő 3
színesszárnyú szitakötők - Calopterygidae
Calopteryx splendens 2 sávos szitakötő 3
Calopteryx virgo 2 kisasszony szitakötő 3 V 5000 Ft
légivadászok - Coenagrionidae
Coenagrion hastulatum 2 lándzsás légivadász 3 V 5000 Ft
Coenagrion lunulatum 2 holdkék szitakötő 3 V 5000 Ft
Coenagrion ornatum 124 díszes légivadász 3 V N 10000 Ft
Coenagrion puella 124 szép légivadász 3
Coenagrion pulchellum 12 gyakori légivadász 3
Coenagrion pulchellum interruptum 14 gyakori légivadász 3
Coenagrion scitulum 12 ritka légivadász 3 V 5000 Ft
Enallagma cyathigerum 12 kéksávos légivadász 3
Erythromma lindenii 5
Erythromma najas 124 fürge légivadász 3
Erythromma viridulum 124 zöld légivadász 3
Ischnura elegans 12 kék légivadász 3
Ischnura elegans pontica 14 kék légivadász 3
Ischnura pumilio 12 apró légivadász 3
Pyrrhosoma nymphula 12 vörös légivadász 3
Pyrrhosoma nymphula interposita 14
hegyi szitakötők - Cordulegastridae
Cordulegaster bidentata 2 hegyi szitakötő 3 FV 100000 Ft
Cordulegaster heros 2 kétcsíkos hegyi szitakötő 3 FV N 100000 Ft
sárkány szitakötők - Corduliidae
Cordulia aenea 2 érces szitakötő 3
Epitheca bimaculata 12 kétfoltos szitakötő 3 V 5000 Ft
Somatochlora flavomaculata 2 sárgafoltos szitakötő 3 V 5000 Ft
Somatochlora meridionalis 2
Somatochlora metallica 12 fémzöld szitakötő 3
folyami szitakötők - Gomphidae
Gomphus flavipes 12 sárgás szitakötő 3 V N 50000 Ft
Gomphus vulgatissimus 12 feketelábú szitakötő 3 V 5000 Ft
Onychogomphus forcipatus 12 csermely szitakötő 3 V 5000 Ft
Ophiogomphus cecilia 12 erdei szitakötő 3 V N 50000 Ft
rabló szitakötők - Lestidae
Chalcolestes parvidens 2 keleti zöld rabló 6
Chalcolestes viridis 12 zöld rabló 3
Lestes barbarus 12 foltosszárnyjegyű rabló 3
Lestes dryas 12 réti rabló 3 V 5000 Ft
Lestes macrostigma 12 nagy foltosrabló 3 V 10000 Ft
Lestes sponsa 12 lomha rabló 3
Lestes virens 12 tavi rabló 3
Lestes virens vestalis 1 tavi rabló
Korábban:
tavi rabló3
Sympecma fusca 12 erdei rabló 3
laposhasú acsák - Libellulidae
Crocothemis erythraea 2 déli szitakötő 3
Leucorrhinia caudalis 12 tócsa szitakötő 3 FV N 100000 Ft
Leucorrhinia pectoralis 12 lápi szitakötő 3
Korábban:
piros szitakötő3
FV N 100000 Ft
Libellula depressa 12 laposhasú acsa 3
Libellula fulva 2 mocsári szitakötő 3 V 5000 Ft
Libellula quadrimaculata 12 négyfoltos acsa 3
Orthetrum albistylum 12 fehér pásztor 3
Orthetrum brunneum 12 pataki szitakötő 3 V 5000 Ft
Orthetrum cancellatum 12 vízi pásztor 3
Orthetrum coerulescens 12 kék pásztor 3
Orthetrum coerulescens anceps 2
Sympetrum danae 2 fekete szitakötő 3
Sympetrum depressiusculum 12 lassú szitakötő 3 V 5000 Ft
Sympetrum flaveolum 12 útszéli szitakötő 3
Sympetrum fonscolombii 12 atkás szitakötő 3
Sympetrum meridionale 12 sárgatorú szitakötő 3
Sympetrum pedemontanum 12 szalagos szitakötő 3
Sympetrum sanguineum 12 alföldi szitakötő 3
Sympetrum striolatum 12 gyakori szitakötő 3
Sympetrum vulgatum 12 közönséges szitakötő 3
széleslábú szitakötők - Platycnemididae
Platycnemis pennipes 124 széleslábú szitakötő 3
1 Somogy megye szitakötőinek katalógusa

2 Vajda Csilla - Dévai György: A magyar szitakötő-fauna (Odonata) új taxonjegyzéke (2015)

3 dr. Ambrus András

4 Móra A., Boda P., Csabai Z., Cser B., Deák Cs., Hornyák A., Jakab T., Kálmán Z., Kecső K., Kovács T. Z., Papp L., Polyák L., Soós N. (2018): - A Zala és befolyói makroszkopikus gerinctelen faunája Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 123–180, 2008

5 Móra Arnold - Farkas Anna: First records of Erythromma lindenii (Selys, 1840) from Hungary (Odonata: Coenagrionidae) (2015)

6 Kis Olga, Vajda Csilla, Gyulavári Hajnalka Anna, Szabó László József, Miskolczi Margit, Dévai György (2013): A keleti zöld rabló (Chalcolestes parvidens artobolevskii, 1929) egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfológiai jellemzése - Studia odonatol. hung. 15: 49–72, 2013

2018-03-22