Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben
 • Határozva:
 • Faj: trapézhátú szegélyeslevelész - Chrysolina rossia
 • Nem: Chrysolina
 • Család: levélbogárfélék - Chrysomelidae
 • Bogarak - Coleoptera
 • Fejlődési szakasz: imágó
 • Határozta: Lukátsi Márk
 • Rögzítés során megadott adatok:
 • Rögzítés ideje: 2018-11-18
 • Találat ideje: 2014-09-27
 • Észlelte: Nagy Sándor
 • Leírás:
  Ebben a FB bejegyzésben van egy megjegyzés Horváth Dávidtól a hasonló fajok elkülönítéséről, melyet alább idézek:
  www.facebook.com/groups/300850569992757/permalink/9573994...
  ------------------
  Kaszab Zoltán cirka 50 éve írta az alábbiakat (a szöveget Horváth Dávidtól vettem át):
  Kulcs a C. rossia-ra:
  "Az előtor háta trapéz alakú, tövén a legszélesebb, előrefelé egyenesen vagy gyengén öblös ívben keskenyedik. Az előtor háta lapos, -;noman pontozott, kétoldalt a töve élesebben, előrefelé gyengébben benyomott, a duzzadt oldalpászta párhuzamos szélű. Szárnyfedői durván és rendezetlenül pontozottak, szegélyén a pontok sorba rendezettek. Színe a vörös szegély kivételével sötét feketéskék vagy feketésibolya színű, alul kissé világosabb élénkebb kék. 7-9 mm."

  C. kusteri:
  "Az előtor háta a középen, de különösen a tövén jól kivehetően pontozott, a duzzadt oldalpászta belső szegélyén rendkívül durva és mély pontokkal. Kétoldali bemélyedése rövid és sekély, a pontok között finoman recézett, zsírfényű. A szárnyfedők pontozása rendkívül durva és sűrű, helyenkint ráncos, csak a szélső pontok rendeződnek egy pontsorba, 2. pontsor nem alakult ki. Az előtor háta a tövén párhuzamos, előrefelé széles ívben elszűkül. Fekete, kissé kékesen fénylő. 7-10 mm."

  Ha
  "Az előtor háta középen alig észrevehetően pontozott és fényes, vagy gyengén pontozott; duzzadt oldalpásztáját belül a durva pontozáson kívül a tövén mély gödröcske határolja. Az előtor háta a tövén vagy párhuzamos és a közepétől széles ívben elkeskenyedik, vagy a tövén a legszélesebb, de előrefelé ívben elkeskenyedik."

  akkor az alábbi fajok lehetnek:

  C. sanguinolenta:
  "A szárnyfedők pontozása finomabb, a szegélyen legalább 2 pontsor majdnem szabályos sorba rendezett, a 2 pontsor közötti terecske fele olyan széles, mint a szélső pontsor és az oldalperem között. A vörös szegély széles, az oldalsó 2 közterecskére terjed ki. Az előtor háta középen alig észrevehetően pontozott, oldalszéle párhuzamos, közepétől kezdve széles ívben elkeskenyedik. Színe ibolyás-, vagy kékesfekete. 7-9 mm."

  C. gypsophilae:
  "A szárnyfedők pontozása durvább, csak a szegély mellett van egy nem egészen szabályos pontsor, e mellett durva pontok mélyülnek a korong felé; köztük és az oldalsó pontsor között a köztér sokkal keskenyebb, mint a szélső közterecske felé. A vörös oldalszegély viszonylag keskenyebb, a szélső pontsort valamivel túlhaladja. Az előtor háta középen gyengén pontozott, tövén a legszélesebb, előrefelé ívben elkeskenyedik. Színe élénk fémeskék vagy feketéskék. 8-11 mm"
 • Példányszám: 1
 • Találati csoport: Chrysolina sp. - szegélyeslevelész találati csoport
 • Koordináták: 47.438491400000, 18.910810100000
 • Felhasználás:

  A találat adataira az Attribution Creative Commons licensz vonatkozik. Szabadon felhasználható a szerző neve, a weboldal neve és a licensz feltüntetésével.

  Tartalom felhasználásánál ezt tüntesd fel:

  Szerző: Nagy Sándor m&m, forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0

  A képek felhasználására vonatkozó feltételeket lásd a képeknél.

 • Helyszín: