Rögzített találatok - Bogarak rend


5. oldal (201 - 250 / 8924)

close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2016-02-28
 • Leírás: A sötét zuzmóval kapcsolatban lásd ezt a linket: <a href="http://www.sharnoffphotos.com/nature/algae_cyanobacteria/algae_cyano.html" rel="nofollow">www.sharnoffphotos.com/nature/algae_cyanobacteria/algae_c...</a>
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: trapézhátú szegélyeslevelész - Chrysolina rossia
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2016-01-29
 • Leírás: Gyújtoványfű(?)-szegélyeslevelész (Chrysolina cf. sanguinolenta) Csak azért mutatom ezt a fotót, mert január végén készült. A bogarat egy napsütötte meszelt házfal alján pillantottam meg. Nem is volt egyedül -- fél méterre tőle láttam egy másikat is a falon. Nem tudom, mit kerestek ilyen korán, hiszen egy levélbogár (feltéve, hogy válogatós) nemigen talál eleséget tavasz előtt. <a href="https://www.facebook.com/NaSaAlbum/photos/a.1485135105139279.1073741828.1484589301860526/1554476454871810/?type=3&amp;theater" rel="nofollow">www.facebook.com/NaSaAlbum/photos/a.1485135105139279.1073...</a>
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: trapézhátú szegélyeslevelész - Chrysolina rossia
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2014-03-30
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Nem: Chrysolina
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2014-09-27
 • Leírás: Ebben a FB bejegyzésben van egy megjegyzés Horváth Dávidtól a hasonló fajok elkülönítéséről, melyet alább idézek: <a href="https://www.facebook.com/groups/300850569992757/permalink/957399401004534/" rel="nofollow">www.facebook.com/groups/300850569992757/permalink/9573994...</a> ------------------ Kaszab Zoltán cirka 50 éve írta az alábbiakat (a szöveget Horváth Dávidtól vettem át): Kulcs a C. rossia-ra: "Az előtor háta trapéz alakú, tövén a legszélesebb, előrefelé egyenesen vagy gyengén öblös ívben keskenyedik. Az előtor háta lapos, -;noman pontozott, kétoldalt a töve élesebben, előrefelé gyengébben benyomott, a duzzadt oldalpászta párhuzamos szélű. Szárnyfedői durván és rendezetlenül pontozottak, szegélyén a pontok sorba rendezettek. Színe a vörös szegély kivételével sötét feketéskék vagy feketésibolya színű, alul kissé világosabb élénkebb kék. 7-9 mm." C. kusteri: "Az előtor háta a középen, de különösen a tövén jól kivehetően pontozott, a duzzadt oldalpászta belső szegélyén rendkívül durva és mély pontokkal. Kétoldali bemélyedése rövid és sekély, a pontok között finoman recézett, zsírfényű. A szárnyfedők pontozása rendkívül durva és sűrű, helyenkint ráncos, csak a szélső pontok rendeződnek egy pontsorba, 2. pontsor nem alakult ki. Az előtor háta a tövén párhuzamos, előrefelé széles ívben elszűkül. Fekete, kissé kékesen fénylő. 7-10 mm." Ha "Az előtor háta középen alig észrevehetően pontozott és fényes, vagy gyengén pontozott; duzzadt oldalpásztáját belül a durva pontozáson kívül a tövén mély gödröcske határolja. Az előtor háta a tövén vagy párhuzamos és a közepétől széles ívben elkeskenyedik, vagy a tövén a legszélesebb, de előrefelé ívben elkeskenyedik." akkor az alábbi fajok lehetnek: C. sanguinolenta: "A szárnyfedők pontozása finomabb, a szegélyen legalább 2 pontsor majdnem szabályos sorba rendezett, a 2 pontsor közötti terecske fele olyan széles, mint a szélső pontsor és az oldalperem között. A vörös szegély széles, az oldalsó 2 közterecskére terjed ki. Az előtor háta középen alig észrevehetően pontozott, oldalszéle párhuzamos, közepétől kezdve széles ívben elkeskenyedik. Színe ibolyás-, vagy kékesfekete. 7-9 mm." C. gypsophilae: "A szárnyfedők pontozása durvább, csak a szegély mellett van egy nem egészen szabályos pontsor, e mellett durva pontok mélyülnek a korong felé; köztük és az oldalsó pontsor között a köztér sokkal keskenyebb, mint a szélső közterecske felé. A vörös oldalszegély viszonylag keskenyebb, a szélső pontsort valamivel túlhaladja. Az előtor háta középen gyengén pontozott, tövén a legszélesebb, előrefelé ívben elkeskenyedik. Színe élénk fémeskék vagy feketéskék. 8-11 mm"
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: trapézhátú szegélyeslevelész - Chrysolina rossia
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-06-21
 • Leírás: 1/5 Ez a borsónyi üvegházi törpepók a pincénkben vert tanyát a lépcsó alján, kb. szemmagasságban. Sose gondoltam volna, hogy képes elbánni egy akkora bogárral, mint ez az aranyos rózsabogár. Fel nem foghatom, hogy fér hozzá a csáprágójával.
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: aranyos virágbogár - Cetonia aurata
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2016-07-22
 • Leírás: 1/2 (szamár)kenyeres pajtások A képeken egy szép aranyos rózsabogár (Cetonia aurata) és egy sötétszárnyú tőrösdarázs (Scolia hirta) táplálkozik egymás mellett a fehér szamárkenyér (Echinops sphaerocephales) virágzatán. Békés vegetáriánus mind a kettő, de nincs köztük (szamár)kenyéririgység, mert a rózsabogárnak a virágpor a gyengéje, a tőrösdarázsnak pedig a nektár. Mégis kissé bizarrnak hat az asztalközösség, ha tudod, hogy ez a nőstény tőrösdarázs hamarosan szárnyra kel majd, és valahol le fog ásni a földbe vagy a komposztba, ahol egy korhadékevő rózsabogárlárva rejtőzködik, hogy fullánkjával megbénítsa azt. Ezután rárak egy tojást. A tojásból kikelő lárva befurakszik a pajorba, aztán szép lassan felfalja belülről, majd bebábozódik, és végül kifejlett tőrösdarázsként bújik elő a földből. A sötétszárnyú nem kizárólag a rózsabogár lárvájában tud kifejlődni - megfelel neki cserebogárpajor is - de az a kedvence. (Törökbálint, 2016.07.22.) 2/2 (szamár)kenyeres pajtások aranyos rózsabogár (Cetonia aurata) és nőstény sötétszárnyú tőrösdarázs (Scolia hirta) fehér szamárkenyéren (Echinops sphaerocephales)
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: aranyos virágbogár - Cetonia aurata
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-07-28
 • Leírás: Aranyos rózsabogarak (Cetonia aurata) földi bodza (Sambucus ebulus) virágzatán. Ha azt hiszed, én tettem a méhészbogarat a rózsabogár hátára a színhatás végett, tévedsz. Nem mintha bánnám, hogy a méhészbogár arra tévedt: jól néznek ki együtt. Az egész persze egy másodpercig sem tartott.
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: aranyos virágbogár - Cetonia aurata
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2014-08-16
 • Leírás: Az erdőben találtam egy bokros részen. Furcsának találtam a helyet, mert alig volt fény, és virág sehol. Nikola Ramé szerint ilyenek a friss példányok. Ezek szerint az avarból jött elő nem túl régen. Megjegyzem, kb. vállmagasságban volt egy laza bokron. Azt hittem, a végét járja. Ezek szerint az elejét
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: aranyos virágbogár - Cetonia aurata
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2014-07-24
 • Leírás: Aranyos rózsabogár (Cetonia aurata) vagy olajzöld virágbogár (Protaetia cuprea) lárvája. Azért ezt a két rózsabogárformát (Cetoniinae) említem, mert ezek a leggyakoribbak, és mert tudom, hogy mindkettő lárvája él a komposztunkban, márpedig ezt a kettőt is onnan szedtem ki, és a felnőtteket is nehezen tudom megkülönböztetni egymástól, nemhogy a lárváikat. Az alábbi linken van egy angol nyelvű összehasonlítás a kertekben előforduló pajorokból. Rendben a következőkről van szó: nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), aranyos rózsabogár (Cetonia aurata), közönséges sárga cserebogár (Amphimallon solstitiale). Az összehasonlítás a rózsabogárlárva pici narancsszínű sertéit, pici fejét és pici lábait emeli ki. Az utóbbi csakugyan jól megkülönbözteti a cserebogárpajortól. Ezen kívül az élőhelyük is más. Ha a földből ástad ki, akkor cserebogár (mert az élő növényi részekkel táplálkozik), ha a komposztból, akkor rózsabogár (mert az korhadékot eszik). <a href="http://maria.fremlin.de/stagbeetles/larva-guide/index.html" rel="nofollow">maria.fremlin.de/stagbeetles/larva-guide/index.html</a> Aranyos rózsabogár (vagy olajzöld virágbogár) lárvája a komposztból. Mindkét faj felnőttjét láttam már nálunk a komposzton. Az aranyos rózsabogarat mindenki ismeri. Többnyire egyszerűen rózsabogárnak hívjuk. Nem véletlenül, mert a kertekben igen szereti habzsolni a rózsa és más ahhoz hasonló virágok (bazsarózsa) virágjának közepét, amiért a kertészek kártevőnek tekintik. Azt azonban talán még a kertészek egy része sem tudja, hogy a komposzthalomban hemzsegő pajorok nem valamilyen cserebogár lárvái, hanem a rózsabogáré. Továbbá azt sem, hogy ezek viszont igen hasznos jószágok, mert a giliszták mellett ezek segítenek abban, hogy a korhadó-rothadó rakás komposzttá érlelődjön. Aranyos rózsabogár (vagy olajzöld virágbogár) lárvája a komposztból. Mindkét faj felnőttjét láttam már nálunk a komposzton. Az aranyos rózsabogarat mindenki ismeri. Többnyire egyszerűen rózsabogárnak hívjuk. Nem véletlenül, mert a kertekben igen szereti habzsolni a rózsa és más ahhoz hasonló virágok (bazsarózsa) virágjának közepét, amiért a kertészek kártevőnek tekintik. Azt azonban talán még a kertészek egy része sem tudja, hogy a komposzthalomban hemzsegő pajorok nem valamilyen cserebogár lárvái, hanem a rózsabogáré. Továbbá azt sem, hogy ezek viszont igen hasznos jószágok, mert a giliszták mellett ezek segítenek abban, hogy a korhadó-rothadó rakás komposzttá érlelődjön.
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Család: ganéjtúrófélék - Scarabaeidae
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2014-07-16
 • Leírás: Aranyos rózsabogarak (Cetonia aurata) és sötétszárnyú tőrösdarázs (Scolia hirta) fehér szamárkenyéren (Echinops sphaerocephalus) Aranyos rózsabogár (Cetonia aurata) és sötétszárnyú tőrösdarázs (Scolia hirta) fehér szamárkenyéren (Echinops sphaerocephalus) Aranyos rózsabogár (Cetonia aurata) és sötétszárnyú tőrösdarázs (Scolia hirta) fehér szamárkenyéren (Echinops sphaerocephalus) Ami a képet érdekessé teszi, az az, hogy a tőrösdarázs lárvája a rózsabogár (és más rózsabogárformák és cserebogárformák) lárváinak parazitoidja. A felnőttek között viszont nincs se félelem, se harag, se neheztelés. Békésen eszeget mindkét vega ugyanazon a szamárkenyéren. A bogár nyilván a pollent eszi, a darázs talán a nektárt. Lásd ezt a videót is: <a href="https://youtu.be/v2_DCEEVSPQ" rel="nofollow">youtu.be/v2_DCEEVSPQ</a> Szamárkenyér azonosítása: <a href="https://www.facebook.com/groups/1719187044969655/permalink/1774094476145578/" rel="nofollow">www.facebook.com/groups/1719187044969655/permalink/177409...</a>
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: aranyos virágbogár - Cetonia aurata
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2018-03-10
 • Leírás: Közönséges nünüke (Meloe proscarabaes) nősténye 1/5 Megerősítés: Nikola Rahme A "legbogárszerűbb" nünüke, amit eddig láttam Biciklizés közben vettem észre az úttesten. Arra gondoltam, mit keres itt ilyenkor egy gyalogcincér? Csak akkor fogtam fel, hogy nünüke, amikor a bicikliről lekászálódva közelebb hajoltam hozzá. A szárnyfedője teljesen végigérte még a potrohát - nyilván most bújt elő a méhfészekből, ahol kifejlődött, és még nem is evett felnőtt korában. Törökbálint, 2018.03.10.
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: közönséges nünüke - Meloe proscarabaeus
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2017-03-17
 • Leírás: 1/3 Közönséges nünüke (Meloe proscarabaeus) nőstény Az úttesten baktatott - naná, hogy hosszában. Elé tettem az ujjam, hogy megállítsam egy fotó erejéig. Ettől a nünükék meg szoktak torpanni, de ez egy pillanatnyi tűnődés után vette az akadályt, és baktatott tovább. Mivel ilyen kezes volt, felajánlottam neki a tenyeremet egy rövid utazásra az útszéli gyepig. Élt a lehetőséggel, így okom van remélni, hogy él még most is. (Törökbálint, 2017.03.16.)
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: közönséges nünüke - Meloe proscarabaeus
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-03-17
 • Leírás: #1 Az albumban a №1, №2... számozás különböző rovarpéldányokat jelöl. A №1-est (vagyis a fenti példányt) az udvarunkban fényképeztem le, ami kb. azt jelenti, hogy van/volt nálunk poszméhfészek a földben. Erről két videót is készítettem. Az egyik a mozgását mutatja: <a href="https://youtu.be/zIDSiY_PYks" rel="nofollow">youtu.be/zIDSiY_PYks</a> A másikon egy zsenge levelet eszeget: <a href="https://youtu.be/OtMjq02qXNc" rel="nofollow">youtu.be/OtMjq02qXNc</a> A №2-t és №3-at egymástól kb. egy arasznyira találtam a fűben, a törökbálinti Felsővár utcában. A №4-esről van két videóm is: <a href="https://youtu.be/YWGv5bfJLwg" rel="nofollow">youtu.be/YWGv5bfJLwg</a> <a href="https://youtu.be/hJ_sxPcmBGc" rel="nofollow">youtu.be/hJ_sxPcmBGc</a> A közönséges nünükéről a német Wikipediában olvashatsz: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzblauer_%c3%96lk%c3%a4fer" rel="nofollow">de.wikipedia.org/wiki/Schwarzblauer_%C3%96lk%C3%A4fer</a> Meghatározás: <a href="http://johnwalters.co.uk/research/oil-beetle-identification.php" rel="nofollow">johnwalters.co.uk/research/oil-beetle-identification.php</a> Itt egy francia oldal a közönséges és a kék nünüke összehasonlításáról: <a href="http://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=7083" rel="nofollow">www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=7083</a>
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: közönséges nünüke - Meloe proscarabaeus
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-06-27
 • Leírás: Többszöri kísérletre, sikerült ezzel a №2-es példánnyal elég jól érzékeltetni azt a színbenyomást, amit az ember kint a természetben tapasztal, ha ezt a sötét, de gyönyörű kék fénnyel ragyogó bogárkát látja. A részletek visszaadására viszont nem tudtam koncentrálni. Tavasszal többször is találkoztam a fajjal ernyős virágzatú növényeken, de júniusban leginkább az orbáncfű virágzatában számíthattam rá. Ez a példány is ott volt. A levélbogarak egykettőre lepottyantják magukat a földre, ha fényképezi őket az ember. Ezért készítettem egy képet róla, amint a tenyeremben mászik. Így jobban kézben tudtam tartani a dolgokat :) A színek összevetése végett ráraktam egy levélre, melyet kiterítettem a földútra. A zaklatást zokon vette, és holtnak tettette magát. Miközben vártam, hogy "feléledjen", arra jött egy érdeklődő fekete lóhangya (Camponotus vagus) és megtesztelte, de nem talált rajta "fogást" és odébbállt.
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: bronzos levélbogár - Chrysolina oricalcia
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-03-29
 • Leírás: Lásd ezt a videómat: <a href="https://youtu.be/DvgLappsubM" rel="nofollow">youtu.be/DvgLappsubM</a>
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: bronzos levélbogár - Chrysolina oricalcia
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-04-10
 • Leírás: Ez nem fekete-fehér felvétel. A felvétel majdnem fekete-fehérnek tűnik. Számítottam erre, ezért diszkréten elhelyeztem egy porzószálat a közelben növő martilapu virágából. Csak, hogy jobban értékeld a színmonotóniát, a helyszínt itt jobban beszórtam a martilapu virágalkatrészeivel
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: sároshátú gyászbogár - Opatrum sabulosum
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2016-06-11
 • Leírás: 1/4 Sima csigarabló (Ablattaria laevigata) vagy bordás csigarabló (Phosphuga atrata) lárvája kórócsigát eszik egy homoki aszúszegfű (Petrorhagia prolifera) szárán (Törökbálint, 2016.06.11.) ------------------ Dögbogárlárva kórócsigát eszeget A dögbogár (Silphidae) Meggyes Ferenc szerint valamelyik csigarabló lehet. Két faj jöhet szóba: a sima csigarabló (Ablattaria laevigata) és a bordás csigarabló (Phosphuga atrata). Az első képen látható homoki aszúszegfűt (Petrorhagia prolifera) Mihályi Ferenc azonosította. Megerősítés: Kiss Tamás. Ezt a lárvát egy szegfű szárán vettem észre - mozdulatlanul tapadt hozzá egy csigaházhoz, mely a virágról lógott. Eredetileg azt hittem róla, hogy valamilyen futrinkalárva, csak a fotókat elemezve jöttem rá otthon, hogy dögbogár. Abban sem voltam biztos, hogy él-e. Amikor a növényt megérintettem, a csiga a földre hullott. Szerencsére nem tűnt el az avarban, és így le tudtam videózni. <a href="https://youtu.be/EzDpcshCJaQ" rel="nofollow">youtu.be/EzDpcshCJaQ</a> Felvétel közben vettem észre, hogy a lárva életben van, és eszik. (Törökbálint, 2016.06.11.)
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: sima csigarabló - Ablattaria laevigata
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-07-28
 • Leírás: Sima csigarabló (Ablattaria laevigata) 1/2. Borús idő volt aznap. A Felsővár utca felé baktattam, amikor észrevettem ezt a dögbogarat a járdán. Meghatározás: <a href="https://www.facebook.com/groups/rovarokpokok/permalink/1663405130541357/" rel="nofollow">www.facebook.com/groups/rovarokpokok/permalink/1663405130...</a> <a href="https://www.facebook.com/NaSaAlbum/posts/1562542287398560" rel="nofollow">www.facebook.com/NaSaAlbum/posts/1562542287398560</a> Sima csigarabló (Ablattaria laevigata) 2/2. Nagyon gyorsan tekert, ezért többször megállítottam, hogy le tudjam fotózni. Amikor elérte a gazos szegélyt, halottat játszott. Egy növényszárat akasztottam a lábaiba, és visszaraktam a járdára, hogy így is lefényképezzem. Csak itthon vettem észre, amikor a képet kinagyítottam, mekkora "levet" eresztett. Nem tűnt fel előtte, hogy sérült lett volna.
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: sima csigarabló - Ablattaria laevigata
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2016-06-11
 • Leírás: 1/4 Sima csigarabló (Ablattaria laevigata) vagy bordás csigarabló (Phosphuga atrata) lárvája kórócsigát eszik egy homoki aszúszegfű (Petrorhagia prolifera) szárán (Törökbálint, 2016.06.11.) ------------------ Dögbogárlárva kórócsigát eszeget A dögbogár (Silphidae) Meggyes Ferenc szerint valamelyik csigarabló lehet. Két faj jöhet szóba: a sima csigarabló (Ablattaria laevigata) és a bordás csigarabló (Phosphuga atrata). Az első képen látható homoki aszúszegfűt (Petrorhagia prolifera) Mihályi Ferenc azonosította. Megerősítés: Kiss Tamás. Ezt a lárvát egy szegfű szárán vettem észre - mozdulatlanul tapadt hozzá egy csigaházhoz, mely a virágról lógott. Eredetileg azt hittem róla, hogy valamilyen futrinkalárva, csak a fotókat elemezve jöttem rá otthon, hogy dögbogár. Abban sem voltam biztos, hogy él-e. Amikor a növényt megérintettem, a csiga a földre hullott. Szerencsére nem tűnt el az avarban, és így le tudtam videózni. <a href="https://youtu.be/EzDpcshCJaQ" rel="nofollow">youtu.be/EzDpcshCJaQ</a> Felvétel közben vettem észre, hogy a lárva életben van, és eszik. (Törökbálint, 2016.06.11.)
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Család: dögbogárfélék - Silphidae
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2016-10-02
 • Leírás: 1/5 Bőrfutrinka (Carabus coriaceus) és nagy meztelencsiga (Limax maximus) Ragadozó kontra ragadós Fogtál már meztelencsigát a csupasz kezeddel? Én igen. Eszméletlenül ragacsos, alig lehet lemosni a dzsuvát a bőrről. Most már értem, mért jó ez neki. Nézd meg ezt a videót, és te is látni fogod: <a href="https://youtu.be/GF_W09NFyZM" rel="nofollow">youtu.be/GF_W09NFyZM</a> A bőrfutrinka (Carabus coriaceus) és a nagy meztelencsiga (Limax maximus) közötti interakciót a pincelejáró előtti placcon vettem észre odahaza. Az első jelenetet 2 méterről teléztem, mert féltem, hogy megriasztom a futrinkát. Nem ismerem a futrinka vadászmódszerét, de úgy látom, hanyatt fekve próbálkozik, mint a cápa, valamelyik ifjúsági kalandregényben, amit gyerekkoromban olvastam. Mire közelebb értem (kb. 20 cm-re), a csiga már kinyújtózott és menekült. A második jelenet elején vagy rovari eszközhasználatra látunk példát - nekem úgy tűnik, mintha a bogár egy pálcára harapva próbálná kiszedni a csigaragacsot a rágói közül -, vagy véletlenül harapott rá a pálcára, esélyt adva a csigának a menekülésre. A harmadik jelenetben a bogár karmai használhatatlanok már, alig tud menni, de azért nem adja fel egészen a jelenet végéig. (Törökbálint, 2016.10.02.)
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: bőrfutrinka - Carabus coriaceus
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-06-17
 • Leírás: Bőrfutrinka (Carabus coriaceus) fürkészlégy (Zaira cinerea) tojásaival 1/3 Ez a bőrfutrinka lényegében halálán volt, amikor megtaláltam. Hanyatt vergődött egy erdei ösvényen. Talpra segítettem, de nehezen járt. Készítettem egy videót is a támolygásáról: <a href="https://youtu.be/DVdCuA9CiFM" rel="nofollow">youtu.be/DVdCuA9CiFM</a> A képen láthatod, hogy a hasa alatt valami világos színű dolgok vannak. Ezek vagy rovartojások, vagy parányi bábok. Az biztos, hogy nem atkák. Szentiványi Tamara szerint valamilyen fürkészlégy tojásai lehetnek. Vagy tojáshéjai. Ezt abból gondolom, hogy a poloskákon látható hasonló dolgokról sem lehet eldönteni ránézésre, hogy kikeltek-e már a nyüvek, vagy sem. Az esetek nagy részében már rég kikeltek, mert nagyon rövid a kelési idejük. Lehet, hogy a tántorgás oka az volt, hogy a bogarat már majdnem felfalta a sok belső élősködő. De ez csak találgatás, mert buta fejjel nem gyűjtöttem be a bogarat. (2015.06.17. Törökbálint, IMG_3094_cr futrinka) Lepkék, pókok, bogarak határozója: <a href="https://www.facebook.com/groups/462464877176298/permalink/865187313570717/" rel="nofollow">www.facebook.com/groups/462464877176298/permalink/8651873...</a> ------------------------- Hála Tóth Sándornak, megvan a tettes. Ezt a nyomot adta: <a href="https://www.facebook.com/groups/rovarokpokok/permalink/2049814225233777/?comment_id=2051049791776887&amp;comment_tracking={" rel="nofollow">www.facebook.com/groups/rovarokpokok/permalink/2049814225...</a> A Viviania cinerea fajt időközben átnevezték. Zaira cinerea (Fallén) is a parasitoid fly (Diptera: Tachinidae) that attacks adult carabid beetles. Akkor megvan a tettes, mert az alábbi cikk szerint felnőtt bogarakat támad meg: <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1479-8298.2010.00389.x/abstract" rel="nofollow">onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1479-8298.2010.0038...</a> ----------------- Commanster: <a href="http://www.commanster.eu/commanster/Insects/Flies/SuFlies/Zaira.cinerea.html" rel="nofollow">www.commanster.eu/commanster/Insects/Flies/SuFlies/Zaira....</a>
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: bőrfutrinka - Carabus coriaceus
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-04-20
 • Leírás: Igazából csak feltételezés, hogy épp a bőrfutrinka lárvájáról van szó, de valószínű a mérete miatt. Ami biztos az az, hogy valamilyen nagyfutrinka (Carabus) fajról van szó. Note that the larva is actually black, not metal. It only looks metal because I have overexposed the picture to show you more detail. Figyelem: a lárva valójában fekete. Csak azért tűnik metálnak, mert szándékosan túlexponáltam a képet, hogy jobban látszódjanak a részletek. Note that the larva is actually black, not metal. It only looks metal because I have overexposed the picture to show you more detail. Figyelem: a lárva valójában fekete. Csak azért tűnik metálnak, mert szándékosan túlexponáltam a képet, hogy jobban látszódjanak a részletek. Ezt egy kicsit megphotoshopoztam, hogy mérsékeljem a metálos hatást, mert az ember az életben feketének látja, még ha csillog is.
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: bőrfutrinka - Carabus coriaceus
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-06-18
 • Leírás: 1/1 Lucerna-darázscincér (Plagionotus floralis) seprence virágán
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: lucerna-darázscincér - Plagionotus floralis
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-18
 • Találat dátuma: 2015-06-08
 • Leírás: Ez a kis ormányos, a maga 4 milliméterével elefántnak hat a jobbra látható még kisebb ízeltlábúhoz képest. És úgy is ül :) --- A magyar név eredete eléggé nyilvánvaló, ha a lábára pillantasz. Hozzászólások (Flickrről): <b>NagySandor.EU</b> 2015-06-09 A fajmeghatározás linkje: <a href="https://www.facebook.com/groups/462464877176298/permalink/859380387484743/" rel="nofollow">www.facebook.com/groups/462464877176298/permalink/8593803...</a>
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: egykarmú ormányos - Mononychus punctumalbum
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-17
 • Találat dátuma: 2015-07-16
 • Leírás: Ezt a cincérpárt a pilisi Nagy-Kevélyen fotóztam. A párt Karl Csaba vette észre egy nemrég kivágott tölgyfa tönkjén. Hozzászólások (Flickrről): <b>NagySandor.EU</b> 2015-07-18 A párrül készítettem egy rövid klipet is: <a href="https://youtu.be/EC8G5HHv5II" rel="nofollow">youtu.be/EC8G5HHv5II</a>
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: hosszúcsápú vércincér - Purpuricenus kaehleri
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-17
 • Találat dátuma: 2015-10-22
 • Leírás: Barna olajosbogár (Galeruca pomonae) nősténye
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: barna olajosbogár - Galeruca pomonae
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-17
 • Találat dátuma: 2015-09-19
 • Leírás: Barna olajosbogár (Galeruca pomonae) petéktől duzzadó potrohú nősténye Hozzászólások (Flickrről): <b>NagySandor.EU</b> 2015-10-15
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: barna olajosbogár - Galeruca pomonae
Találat more_vert
close
 • Rögzítette: Nagy Sándor m&m

  Észlelte: Nagy Sándor

 • Helyszín: van
 • Rögzítés dátuma: 2018-11-17
 • Találat dátuma: 2016-10-16
 • Leírás: 1/1 Hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata) veresgyűrű levelén Hozzászólások (Flickrről): <b>fernandahisi</b> 2016-10-21 Lovely image!!! <b>NagySandor.EU</b> 2016-10-22 Thank you :)
 • imágó
 • Javasolt határozás: -
 • Határozva: Faj: harlekinkatica - Harmonia axyridis
Találat more_vert

5. oldal (201 - 250 / 8924)