Leírás

Előhátának hátulsó része és pajzsa piros. Félfedőjének vége barna, a többi része piros. A rövid szárnyú forma szárnya majdnem fél potrohhosszúságú, a teljes szárnyú formáé potrohhosszúságú. A rövid szárnyú példányok membranulája és a teljes szárnyú állatok membránja barna, csúcsán és a corium csúcsa mögött fehér folt díszíti, amelyek a rövid szárnyú egyedeken egybeolvadhatnak. Torának melloldalán csak az elülső csípők környéke fekete, a többi rész piros. Potroha és feje fekete, csápjának tőíze részben sárgásbarna. Elülső lába és középső, valamint hátulsó combjának és lábszárának töve piros. A paramer (1. ábra C) sarló alakú. 6 mm.


Európában — az előző fajhoz hasonlóan (aeneicolle - szerk.) — az északi területek kivételével mindenütt megtalálható, sőt Kisázsiában és Közép-Ázsiában is előfordul. Hazánkban csak néhány lelőhelye ismert. Imágó alakban telel, az egész esztendő folyamán megtalálható. Néhány példányát december elején gyűjtötték.


sanguinea akt.:sanguineum RSS.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.