Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Előhátának hátulsó része és pajzsa piros. Félfedőjének vége barna, a többi része piros. A rövid szárnyú forma szárnya majdnem fél potrohhosszúságú, a teljes szárnyú formáé potrohhosszúságú. A rövid szárnyú példányok membranulája és a teljes szárnyú állatok membránja barna, csúcsán és a corium csúcsa mögött fehér folt díszíti, amelyek a rövid szárnyú egyedeken egybeolvadhatnak. Torának melloldalán csak az elülső csípők környéke fekete, a többi rész piros. Potroha és feje fekete, csápjának tőíze részben sárgásbarna. Elülső lába és középső, valamint hátulsó combjának és lábszárának töve piros. A paramer (1. ábra C) sarló alakú. 6 mm.


Európában — az előző fajhoz hasonlóan (aeneicolle - szerk.) — az északi területek kivételével mindenütt megtalálható, sőt Kisázsiában és Közép-Ázsiában is előfordul. Hazánkban csak néhány lelőhelye ismert. Imágó alakban telel, az egész esztendő folyamán megtalálható. Néhány példányát december elején gyűjtötték.


sanguinea akt.:sanguineum RSS.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar név:

alföldi tolvajpoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Prostemma sanguineum

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Prostemma sanguinea

Forrás:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.