Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

A pajzsocskán a dudor magasabb, mint amennyire a széle felhajlik. A csáp 2. íze a közepe előtt hirtelen megvastagszik. Mindkét ivar 8. paratergitje rövid (mint 7. ábra: E). Csápdudorja enyhén befelé görbül, rajta a fogacska helye látható, mert ott vastagabb. A szem előtti és szem mögötti dudorok együtt hosszanti kidomborodást alkotnak. Csápja hosszú, a 2. csápíz rövidebb, mint a fej, majd kétszer olyan hosszú, mint a 3. íz. Előháta enyhén domború, a tarajok alacsonyak, a középsők elöl kiemelkednek. A pajzsocska széle egyenes vagy ívelt lehet (7. ábra: D). A félfedők töve alig szélesedik ki, a fedőn és a hártyán is világos foltok lehetnek. A nőstény félfedője a 8. tergit fölé nyúlik, a hímé túlér a potrohon. A hím paramerje nagyon vékony, hengeres, hajlott. Potroha ovális, a connexivumok pontosan illeszkednek egymáshoz. Lábai sötétbarnák. 4,8-6,4 mm.


Holarktikus elterjedésű faj, elsősorban hegyvidékeken él. Hazánkban a Bükkben és a Zempléni-hegységben gyűjtötték. Nyitvatermőkön él (erdeifenyőn, lucfenyőn és borókán).


lugubris FALLÉN, 1807
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)