Leírás

A csáp 3. ízének vége világos. A fejen oldalt sötét csík húzódik az összetett szemek magasságában. Combjai egyenletesen vastagsza- nak meg. Közepes termetű sárgásbarna faj. Feje megnyúlt, a homlok nyúlványa magas, vége lekerekített, de lehet tompán csúcsos is. A csáp 1. ízének csúcsi negyede vastagodott meg, itt sötétebb. Az előhát hátrafelé szélesedik, hátulsó sarkai csak enyhén domborodnak ki. Lábai erősek, a combok töve vastag. A középső comb olyan hosszú, mint az előhát a középvonalban. A félfedő kiszélesedik, hátul ívelten csúcsos. A pászta csúcsa világos, a fedő csúcsa sötétbarna. A hártyán lehet elmosódó, világosbarna sáv. 6,2- 7,4 mm.

----

[consimilis]


Az alig néhány példány alapján ismert faj a Kárpát-medencében (Deliblat, Duplaj, Lipik) és a Balkán-félszigeten fordul elő. Nálunk is előkerülhet.


[consimilis (HORVÁTH, 1885)]
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.