Leírás

Az elülső comb ugyanolyan hosszú, mint az előhát a középvonalban. A csáp 1. íze hosszának körülbelül egyharmadában megvastagodott (41. ábra: M), általában ezen a részen sem sötét; az íz nincs 3-szor olyan hosszú, mint amilyen széles a fej az összetett szemek magasságában. Okkersárga, kis termetű. A homlok nyúlványa közepesen fejlett (44. ábra: G), gyakran csúcsos. A csáp egyszínű, csak a 3. íz vége és a 4. íz feketésbarna. Előháta sík, a hátulsó sarkak enyhén domborodnak. Rövid és teljes szárnyú alakja ismert, hazánkból eddig csak az utóbbi került elő. A félfedő egyszínű, a pászta és a fedő csúcsa sötét, a hártya erei mentén sötétbarna foltok lehetnek. Lábai egyszínűek, a 3. lábfejízek feketésbarnák. 5,2- 6,5 mm.


Európában, Kisázsiában és Észak-Afrikában elterjedt faj. Hazánkban néhány példányát találták, hegy- és dombvidékeinken (Budapest, Törökbálint, Bakony hegység. Velem). Életmódja ismeretlen.


signoreti (FIEBER, 1859)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó