Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az oldalsó tarajok a perem belső széle mellett haladva előrefelé erősen összetartanak, úgyhogy képzeletbeli meghosszabításuk a középső tarajt a peremek közepénél metszi. A szegélymező 1-soros. Sárgásszürke színű, feje fekete, 3 apró tövise világosbarna. A csápdudorok világosak, a csápok.sárgásbarnák, 4. ízük vége fekete. A hátoldalra hajló percrnek elérik vagy megközelítik a középső tarajt; az előhát felületét a peremek néha teljesen fedik. Az oldalsó tarajok alacsonyak, nem csipkézettek. A félfedők hálószemei áttetszők, az erek részben sötétek. Az oldalmező 2-3-, a középmező 3-5-soros. A radiusmedián 3 sötét folt van. 2-2,5 mm.


Keletmediterrán faj. Országunkban az Alföldről (Buj, Dabas, Konyár, Szeged), Budáról és Gödöllőről került elo. Mocsarakban, mocsárréteken, liget- és láperdokben él. Tápnövényei a mocsári nefelejcs (Myosotis palustris) és a nadálytő (Symphytum). Kifejletten telel át, imágóit júniustól szeptemberig fogták.


platyoma (FIEBER, 1861)
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Dictyla platyoma

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás