Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A csáp 1. íze sokkal hosszabb, mint a lapított 2. íz, feltűnően hosszabb, mint a fej szélessége (). Az előhát oldalsó tarajai majdnem párhuzamosak, az elülső szegélytől kis megszakítás után egészen a hátulsó szegélyig érnek. Szürkésbarna, tarka mintás, vízcseppre emlékeztető állat (). A csápdudoron rövidebb tövisek vannak. A fejpajzs tövisein és a homloktöviseken kívül a fejen feltűnő tövis nincs, összetett szemei laposak. A csáp 3. íze a tövétől kezdve lapított (), vége felé kiszélesedik, szélesebb, mint a 4. íz. Az előhát megnyúlt, hátrafelé enyhén kiszélesedik, szegélye a hátulsó sarkoknál és a tarajok feketések. Hátulsó szegélye kettősen ívelt. A pajzsocska kicsiny, szegélye a tövén kétoldalt és a csúcsán feldomborodik. Tövén a középvonalban fehér fogacskák vannak. A fedő pontozott, helyenként sűrűn borítják fehér fogacskák. A pászta és a fedő belső szegélye felmagasodik, sötétbarna, a sugárér végénél sárga folt van. A hártya feketésbarna, közepén hosszanti, hátrafelé szélesedő fehér folt húzódik. A connexivumok közepétől hátulsó sarkukig, valamint belső szegélyük mentén, hátrafelé egyre magasodó tompa fekete tarajok húzódnak. A potrohvégen fekete harántsáv van. Lábai karcsúak, a combokon hosszanti barna foltok, a lábszárakon barna gyűrűk vannak. A tor hasoldala hosszában sárga-barna csíkos. 5,5-7 mm. Délkelet-Európában és keletre egészen Mongóliáig elterjedt faj. Magyarországról csak Budapest környékéről és a Kiskunságról ismert, innen azonban több példánya is előkerült. Homokos területeken lórom (Rumex) fajokon, azok tövén él. Lárvája világos, csápjának ízei ugyanúgy aránylanak egymáshoz, mint az imágón, egyedfejlődését lásd a . Hazai imágóit április vége és november közepe között fogták, kifejletten telel át - kis karimáspoloska obscura (GERMAR, 1842)
Forrás: Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Források

Magyar név:

kis karimáspoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Spathocera obscura

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás