Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A test igen keskeny és hosszú, 6 - 7-szer hosszabb a szélességénél. A félfedők zsírfényűek. Az 1. csápíz hosszabb, mint a fej, a membrán 2,5-szer hosszabb, mint amilyen széles (2. alnem: Tropiconabis Kerzh.). A hím paramerje kicsiny (), a korong csak valamivel hosszabb, mint a nyél. A félfedő olyan hosszú, mint a potroh, a membrán messze túlnyúlik a potrohon. Lábai hosszúak, vékonyak, feje megnyúltabb, szemei kisebbek, mint az előző fajokéi. Teste világos szalmasárga, fején a pontszemek előtt két rövid vonal, előhátának középsávja, elülső részének rajzolatai, valamint melloldalának foltjai sötétbarnák. Pajzsán U alakú sötétbarna mező van. A félfedőkön 3 barna folt látszik. Szőrözete igen finom és ritka. 9 - 10,5 mm.

Melegkedvelő szubtrópusi faj. Európa déli részein. Észak-Afrikában, Kis- ázsiában, Indiában, Ausztráliában és az Etióp faunaterületen él. Európában ritka. Faunaterületünkön eddig mindössze két helyen, Novi és Kecskemét mellett találták. Május közepén gyűjtötték.

capsiformis GERM.
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Források

Tudományos név:

Nabis capsiformis

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás