Leírás

Előháta a teljes szárnyú alak kivételével közel kétszer hosszabb, mint amilyen széles. 7. hátlemezének közepe fekete. Karcsúbb, nagyobb állat. Szemeinek távolsága szélességük kétszerese. Fejének szemek mögötti része alig rövidebb a szemeknél (1. alnem: Limnonabis KERZH.). Fejének oldalán és a homlokon hosszanti sötétbarna rajzolat, előhátán és pajzsán hosszanti sötétbarna, illetve fekete sáv van. Előháta a nemre jellemző fekete rajzolatokkal. Hasoldalának szélei mentén sötét sávok húzódnak. Csápja és szipókája barna, combjai barna vonalkákkal és foltokkal. A paramer bárd alakú (11. ábra: D), korongja jóval hosszabb, mint a nyél, csúcsán tekintélyes méretű nyúlvány van. A korong nem félkör alakú. 12 mm.


Észak-Európában él, még a Skandináv-félszigeten is megtalálható, a brit szigeteken azonban nem fordul elő. Hazánk elterjedési területének déli határán fekszik, ezért előkerülése lehetséges. Hazánk magasságában hegyi faj. Imágó alakban telel.


[Nabis lineatus DAHLB.]

Megjegyzés: A füzetben Dolichonabis lineatus néven szerepelt. Jelenleg a Nabis genus alatt van. - szerk.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó