Leírás

A félfedő finoman, sűrűn pontozott, a pontok sekélyek, nem feltűnőek, a félfedő felülete fekete, csak gyengén fénylő, legfeljebb a mesocorium csúcsa közelében van kevés világos színezet (27. ábra: V). Habitusában az előző fajhoz hasonlít, valamivel kisebb, hátoldalának szőrözete valamivel kevésbé ritka, csápja mindig teljesen fekete. Alábak világosbarnák. A paramer olyan, mint az előző fajé. 4,7 - 7 mm.


Egész Európában előfordul, Szibériában, Közép-Ázsiában él, még Kamcsatkán is megtalálható montán faj. Az Északi-Kárpátokban többfelé gyűjtötték, így északi hegyvidékünkön előkerülése lehetséges (= flavipes Fabr., oculata Mull.)


[Muelleri GMEL.] akt.: muelleri - szerk.

Megjegyzés: Magyarországon előfordul. Lásd: HUFNAGEL L. (1998): New shore bug species to the fauna of Hungary: Salda muelleri (Gmelin, 1790) (Heteroptera, Saldidae) - Folia entomologica hungarica 59: 273-274.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.