Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Kisebb faj: 6-6,5 mm. Rovátkolt előhátán () 6, rendszerint szabályos, el nem ágazó sárga harántsáv húzódik, a világos csíkok keskenyebbek, mint a köztük levő sötétek, oldalszögleteik kissé tompák. Hímjének paláján () az oldaltövisek, mintegy 30, egyetlen összefüggő sorban helyezkednek el, amelyek közül a csúcshoz legközelebb eső 1-3 kissé távolabb áll, mint a többi. Barna, feje, potrohának hasoldala és lábai sárgák. Hímjének homlokgödre keskeny, de eléggé mély, éppen hogy csak túlér a szemek alsó szegélyén, felső ívének csúcsa egyenesen lemetszett. Félfedőjének () clavusa és coriuma rovátkolt, a világos harántsávok a clavus tövén szabályosak, egyenesek, másutt megszakítottak, coriumán kissé hullámosak; coriumán az analis szöglet mellett 1 rövidebb, a costalis szegély mentén 1 hosszabb, nem határozott, sötét hosszanti sáv ismerhető fel. Membránja sima, fényes, szabálytalan sárga vonaldarabkák díszítik . Strigilje () ovális, 4-6 fésűs lemezkesorból áll. 6-6,5 mm.


Délkelet-Európa kivételével egész Európában előfordul. Faunaterületünkről eddig csak az erdélyi Szentgotthárdról ismeretes. Elsősorban vízinövényzetben gazdag álló- és lassan folyó vizekben akadhatunk rá.


[fossarum LEACH]
Megjegyzés: Él Magyarországon. Első megjelenéséről lásd: Bakonyi Gábor (1990): Sigara fossarum, hazánk faunájában új vízipoloska a Szigetközből (Heteroptera) – Folia entomologica hungarica 51: 163.
Forrás: Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Sigara fossarum

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

- Bakonyi Gábor (1990): Sigara fossarum, hazánk faunájában új vízipoloska a Szigetközből (Heteroptera) – Folia entomologica hungarica 51: 163.

Társalgás