Leírás

Az előhát harántbarázdájának gyűrűje csak ritkán zárt (30. ábra, 31. ábra: E), az előtte levő terület a harántbarázdától az előhát elülső szegélyéig pontozott. A hím és nőstény ivarszerve mint 31. ábra: A és H. Csápja viszonylag rövid. Feje széles, összetett szemei erősen kiállnak. Előháta és pajzsocskája ritkábban pontozott, foltos sárgásbarna, barna. A pajzsocska nyúlványa sekélyen beöblösödik, mérsékelten hosszú (31. ábra: M). Az előháton, a pajzsocskán és a félfedő erein finom, görbe szőrök vannak, ezeken kívül hosszabb, egyenes, felálló szőrök is lehetségesek. Egyes hazai példányok szőrözete hosszú és feltűnően sűrű, sőt egyes egyedek ivarszerve is meglehetősen eltér a típusostól, de átmeneti alakok is nagy számban fordulnak elő. Félfedője a potrohon túlér. A connexivumok hátul nagyobb részben feketék, mint sárgák. Lábai erősek, szőrösek, a hátulsó comb felső oldalán fekete folt van, ez gyakran kiterjedt, és csak a comb csúcsa sárga. A tor oldallemezein és a potroh szélén sötét foltokból álló mintázat húzódik. 6-8 mm.


Csaknem az egész Palearktikumban elterjedt faj, mely Európa legdélibb részeiről hiányzik. Magyarországon közönséges, mindenfelé előkerült. Többnyire napos, meleg területeken található. Számos tápnövénye ismert, köztük az üröm (Artemisia), cickafark (Achillea), hölgymál (Hieracium) és aggófű (Senecio) fajok. Kifejletten telel át, imágóit nálunk május eleje és november eleje közt fogták, a legtöbbet júniustól augusztusig.


punctatonervosus (GOEZE, 1778)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva