Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta domborúbb, oldalai majdnem párhuzamosak, előrefelé a közepétől ívben elkeskenyedők, duzzadt oldalpásztája laposabb (). A szárnyfedők duzzadt oldalpereme széles és végig jól határolt. A vállbütyköt a belső oldalán csak egy nagyon sekély és határozatlan benyomat határolja. Szárnyfedői meglehetősen laposak, durvábban pontozottak. Az első 6 csápíz alul sárga. A törzsalak szárnyfedői sárgásvörösek feketés foltokkal: a varrat, 1—1 nagy vállfolt, 1 harántsáv a közepe előtt és 1 a közepe mögött, amelyek a varratsávval összefüggnek, de a szegélyt nem érik el és a hátulsó harántsáv a csúcs felé megnyúlt, feketéskék színűek (). Feje, az előtor háta és a hasa feketéskék, az utolsó haslemez oldalai sárga színűek, lábszárai olykor sárga foltosak. 5—8 mm.

Előfordul a palearktikus táj északi felében. A törzsalak a Kárpátokban sokfelé megtalálható (Északi-Kárpátok: Tátrafüred, Homonna, Olyka, Kassa). Magyarországon eddig csak a Mecsek hegységből (Várhegyi-völgy) került elő. Fűz-, nyír-, nyár- és égerfélék levelein található

Változata:

1. Szárnyfedői egyszínű zöldesen fénylő világoskék, sötétkék, búzavirágkék vagy feketéskék színűek. Lábszárai sem sárga foltosak. — Előfordul a törzsalakkal együtt is, de a Kárpát-medencében nagyobb elterjedésű. Előfordul a Bánságban, a Bihar-hegységben és Magyarország hegyvidékein, de mindenütt ritka (Kőszeg, Budapest: Rákos, Mátra hegység: Parádsasvár, Bükk hegység: Hámor)
ab. bulgharense Fabr.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Chrysomela lapponica

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás