Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

Fejének elülső - harántbarázda előtti - része 2,2 - 2,5-ször hosszabb, mint a hátulsó rész (19. ábra: D). Feje a szemek mögött erősen domborodó ívben keskenyedik. Fejének és előháta elülső részének rajzolata az előző fajéhoz hasonló, a szemek körüli udvar azonban kevésbé fejlett, világos rajzolata zsemlesárga. Előhátának hátulsó része 1,7- szer szélesebb, mint az elülső, a félfedőkkel és a fekete foltos lábakkal együtt barnássárga. Hátoldala piros, a haslemezek közepén széles sárga sáv, kétoldalt sárga pettyekkel tarkított barna sávok húzódnak. 2. csápíze rövidebb, mint a 3., a 2. és a 3. íz együtt hosszabb, mint az 1. A csáp sárga. A testet borító szőrözet világosabb és valamivel hosszabb, mint az előző fajokon. 8 - 9,5 mm.


Dél- és Közép-Európában, Észak-Afrikában és Közép-Ázsiában fordul elő. Hazánkból még nem mutatták ki, tőlünk délre azonban előfordul, ezért déli vidékeinken felbukkanhat.


[aegyptius FABR.] Megjegyzés.: A füzetben szereplő faj adat a griseus fajra vonatkozik. - szerk.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.