Leírás

Homloka a szemek között az előtor hátának elülső szegélye előtt keskeny harántsávban igen durván pontozott, a fejtető ezzel szemben recézett és alig, vagy egyáltalán nem pontozott. A szárnyfedők széles fekete varratszegélye a tövén legtöbbször majd a felével keskenyebb, mint középen, a sárga sáv a szárnyfedők tövén nem keskenyebb, mint a vállbütyök mögött (). Az elülső és középső combok vége, a lábszárak töve, valamint az első 3 csápíz és a 4. töve sárgásvörös. A ♂ 4. és 5. csápíze kissé duzzadt. A szárnyfedői durván és középen sorokba rendezetten pontozottak. A hímvessző egyenes vonalban a töve felé elszűkül, a vége hirtelen kerekítve elszűkül, felülről nézve látszólag kerek, közepe lehajló éles háromszögű hegyben folytatódik, alul sima. 1,8—2,5 mm.

Előfordul csaknem az egész palearktikus régióban. Mindenütt, így Magyarországon is igen elterjedt és a sárga sávos fajok között a legveszedelmesebb kártevő. A kertekben főleg káposztán károsít — Csíkos káposztabolha
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)