Leírás

Szárnyfedői durván ráncolva pontozottak, s különösen hátul egyenetlenül, szabálytalanul bemélyedtek. Az 1. csápíz vége hátrahajtva eléri a szem hátulsó szegélyét. Előtora keskeny, megnyúlt, egészen tompa oldaldudorral. Csápja sötét, de az ízek töve olykor világosvöröses, lábai nagyrészt vörösek, olykor feketék. Szárnyfedőin kisebb-nagyobb sárga foltok és többnyire 2 élesebb harántcsík van . 10-12 mm.


Előfordul az Alpokban és a Kárpátokban, valamint a Balkán félsziget északi felében. Faunaterületünkön a Kárpátok hegyeiben elterjedt és gyakori. Magyarországon nagyon ritka, eddig csak Sopron környékéről mutatták ki (Rákpatak). Lárváját még nem ismerjük, valószínű azonban, hogy lombosfákban él. A bogarak május közepétől júliusig ernyősvirágokon és virágzó cserjéken helyenként gyakoriak.


clathratus FABR. akt.: [Evodinellus clathratus] - szerk.
Megjegyzés: Hazai előfordulása kérdéses - szerk.

Változatai:

1. Lábai vörösek. Szárnyfedői feketék, sárga foltokkal, a közepe előtt sárga harántszalaggal, a középső fekete harántszalag mögött világosabb mezőkkel . - Gyakori
forma typica

2. Lábai vörösek. Szárnyfedői feketék, sárga foltokkal, a közepe előtti sárga harántsáv apró foltokra szakadozott. - Ez a leggyakoribb változat (= reticulatus FABR.)
[ab. signatus PANZ.]

3. Lábai vörösek. Szárnyfedői feketék, a végük felé vékony, apró, sárga folttal . - Nem ritka
[ab. nigrescens GREDL.]

4. Lábai vörösek. Szárnyfedői teljesen feketék. - A törzsfaj között ritka
[ab. nigritus PIC]

5. Lábai vörösek. Szárnyfedőin a világos szín van túlsúlyban; világos alapú apró fekete foltokkal, illetve hosszanti vonalkákkal, azonkívül egy fekete harántszalaggal középen, amely a varratot nem éri el . Gyakori
[ab. nigrosignatus REITT.]

6. Lábai feketék. Szárnyfedői ugyanúgy színezettek, mint az ab. nigrosignatus REITT. esetében . - Nem ritka
[ab. Flecki REITT.]

7. Lábai feketék. Szárnyfedői ugyanúgy színezettek, mint az ab. signatus PANZ. esetében. - A törzsfaj között nem ritka
[ab. pedemontana K. & J. DAN.]

8. Lábai feketék. Szárnyfedői ugyanúgy színezettek, mint a forma typica esetében. - Gyakori
[ab. brunnipes MULS.]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba