Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor hátának nemcsak elülső, hanem oldalsó szélei is fényesek és csupaszok. Szárnyfedői domborúak, felületük nem lapított, pontozásuk durva ugyan, de egyszerű, a pontok nem szemecskések. A ♂ ivarkészülékének a hegye ellipszis alakban lekerekített (). A ♀ utolsó haslemezének a vége nagyon gyengén öblös, de nem kimetszett (). Teste felül sárga. 3—4,2 mm.

Előfordul a palearktikus régió északi felében Európától Kínáig. Irodalmi adatok szerint Magyarországon is gyakori, de a legtöbb adat téves meghatározáson alapul. Vizenyős réteken előforduló nedvességkedvelő faj. Tápnövényei a Comarum palustre, továbbá Alchemilla-, Fragaria-, Potentilla- és Geum-fajok
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Galerucella tenella

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás