Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 32)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 18)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2022-06-25 Szabó Balázs
Bazsi18
Szabó Balázs 1 2 arrow_drop_down
2022-06-04 Szabó Balázs
Bazsi18
Szabó Balázs 1 5 arrow_drop_down
2022-05-04 Zvezdovics Tamás
Tomcat
Zvezdovics Tamás 1 1 arrow_drop_down
2022-05-04 Horváth Balázs
Balino
Horváth Balázs 1 1 arrow_drop_down
2021-06-01 Szabó Balázs
Bazsi18
Szabó Balázs 1 3 arrow_drop_down
2021-05-26 Káldi József Káldi József 1 1 arrow_drop_down
2021-04-21 Szabó Balázs
Bazsi18
Szabó Balázs 1 4 arrow_drop_down
2020-05-08 Körmendy Zoltán Körmendy Zoltán 1 1 arrow_drop_down
2019-05-19 Kovács Balázs
bazsimc
Kovács Balázs 1 1 arrow_drop_down
2019-05-17 Tóth Norbert
Cilu005
Tóth Norbert,Karl Csaba 1 2 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

A szárnyfedők vállfoltja nagy, ráfekszik a vállbütyökre, fekete foltjai nagyok. Pontozása sokkal durvább és sűrűbb, a pontok helyenként harántráncokban ülnek. Eredetileg mindegyik szárnyfedőn 3-3 nagy, fekete folt van: 1 a vállon, 1 a pajzsocska mögött és 1 nagy harántfolt a korongon a közepe mögött. Azonkívül mindegyik szárnyfedő körös körül keskeny fekete szegélyű. A ♀ farfedője a végén alig benyomott és lapos, középen hosszában alig benyomott, nincs rajta éles fordított V-alakú bemélyedés (). A ♂ utolsó haslemezén a 2 nagy, hátrafelé görbülő fog között csak harántléc van, de fényes bütyök nincs (). Az előtor középső sárga hosszanti sávja sohasem terjed egészen a tőszegélyig. 4,5-5 mm.

Euroszibériai faj, keleten egész Japánig előfordul. Faunaterületünkön elterjedt és nem ritka, a hegy- és dombvidék lakója, a síkságon ritka (Debrecen, Kalocsa stb.). Tápnövénye elsősorban fűzfélék, de tölgyön, mogyorón, nyíren, galagonyán és kőrisen is él. Az alacsonyabb helyeken április végétől június végéig, a Kárpátokban július végéig található.

Változatai:

1 (2) A szárnyfedőkön csak a fekete vállfolt maradt meg, a többi hiányzik. Az előtor hátának széles oldalszegélye és keskeny elülső pereme sárga, középvonala elágazó és alig haladja túl a korong közepét (). - Előfordulása faunaterületünkön is várható
[ab. simplarius Heyd.]

2 (1) A szárnyfedőkön a vállfolton kívül 1-1 pajzsocska mögötti és 1-1 nagy harántfolt is van.

3 (4) Az előtor hátán kétoldalt elöl 1—1 nagy kerek folt van, azonkívül a tőszegélyen középen és kétoldalt 1-1 kisebb háromszögű folt; ez utóbbiak csúcsa olykor éppen eléri a nagy kerek foltokat a szegély mellett (). - Ez a leggyakoribb változat
ab. thoracicus Weise

4 (3) Az előtoron a fekete szín kiterjedtebb, foltjai összefolynak, középső sárga foltja legtöbbször csak a korong közepéig ér, vagy elágazik és kétoldalt ágat bocsát ki, oldalt a tőszegéllyel szélesen összefolyik.

5 (8) A szárnyfedők foltjai a varratot nem érik el.

6 (7) A szárnyfedők mindhárom fekete foltja szabad (). - Gyakori, de nem közönséges
forma typica

7 (6) A szárnyfedők vállfoltja a hátulsó harántos folttal hosszirányban összekötött (). - Ritka (Budapest) (= trijunctus Trella)
ab. Fortinsi Pic

8 (5) Vagy az elülső, vagy a hátulsó folt, vagy mindkettő eléri a varratot.

9 (12) Vagy az elülső, vagy a hátulsó folt éri el a varratot.

10 (11) Csak az elülső folt éri el a varratot, a vállfolt és a hátulsó folt szabad. (). - Ritka (Budapest)
ab. pictus Suffr.

11 (10) Csak a hátulsó folt éri el a varratot, a 2 elülső folt szabad (). - Nem ritka
ab. subnigrofasciatus Pic

12 (9) Mind az elülső, mind a hátulsó folt eléri a varratot, vagy a szárnyfedő fekete, kis sárga foltokkal.

13 (14) A vállfolt nincs összekötve az elülső varratfolttal (). – Gyakori
ab. pedemontanus Pic

14 (13) A vállfolt összekötött az elülső varratfolttal, vagy a szárnyfedő fekete, kis sárga foltokkal.

15 (16) A szárnyfedőkön 2 széles, fekete harántcsík van, amelyek a varrat mentén hosszirányban is összekötöttek (). A Kárpátokban sokfelé előfordul
[ab. separandus Suffr.]

16 (15) Szárnyfedői feketék, tövükön van 1 kisebb, oldalszegélyükön a közepe táján 1 ugyancsak kisebb, és a végükön 1 nagyobb sárga folt () — Előfordulása Magyarországon is várható
[ab. Gyllenhali Weise]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

hatfoltos zömökbogár

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

6-pettyes zömökbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Cryptocephalus sexpunctatus

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás