Leírás

A ♂ szemei igen nagyok, kiugrók, félgömb alakúak, és a fej a szemekkel együtt szélesebb, mint az előtor háta (). A szárnyfedők felülete igen finoman és szórtan, a szegélye és a csúcsa felé elmosódottan pontozott. A ♀ szárnyfedői gyengén fémfényűek. Nagyobb termetű, karcsú, csápja mindkét ivar esetében hosszabb. 3,8—5 mm.

Előfordul csaknem egész Közép-Európában és a Balkán-félszigeten, szórványosan Közép-Ázsiáig. Magyarországon a hegy- és dombvidéken elterjedt, de nem gyakori. Tápnövényei különböző Alnus-, Betula- és Salix-fajok
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)