Leírás

Fénylő feketéskék vagy sötét ibolyaszínű; csápjai és lábai feketék. Felülete erősen és egyenetlenül pontozott, a pontok köze sima. A potroha elmosódottan harántirányban ráncolt, a mellvég közepe sima. Felülete csupasz. Az előtor háta a tövén a legszélesebb, oldalszéle ívelt, oldalpereme keskeny és felhajló (). 6—7 mm.

Előfordul csaknem az egész palearktikus régióban. Magyarországon is igen elterjedt, s ahol tápnövényei, az Alnus glutinosa és más Alnus-fajok élnek, ott a bogár legtöbbször közönséges, sőt olykor kártevő is lehet (IV—VIII.) — Kék égerlevelész

Változata:

1. Felülete teljesen fekete. — Előfordul a törzsalak közt, de ritka (Magyaróvár, Mátraballa, Rimaszombat, Pozsony, Bártfa)
ab. atra Tenenb.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó