Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A középső és hátulsó lábfej 1. íze a hímek esetében olyan széles, mint a kétkaréjú 3. íz, a nőstények esetében keskenyebb, de a 2. íznél mégis szélesebb. Karomíze hosszú és a 3. íz hosszánál sokkal messzebbre kinyúlik (). Teste megnyúlt, keskeny, feje kicsi, az előtor háta csaknem az elülső harmadáig párhuzamos szélű, majd hirtelen elkeskenyedik. Színe fémes zöldeskék, olykor rezesen fénylő, lábszárai a tövük kivételével sárga színűek, az 1. lábfejíz töve ugyancsak világos. 5—6 mm.

Közép-európai faj, a törzsalak Magyarországon nagyon ritka (Siófok, Győr, Parád). Tápnövényei különböző fűzfélék, de elsősorban a Salix purpurea (= viennensis Weise non Schrank) — Fémes fűzlevelész

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak (sárga lábszárú), de alapszíne feketéskék. — Előfordul a törzsalak között, nálunk a Kárpátokban találták (Hoverla, Pop Ivan)
[ab. coerulea Weise]

2. Lábszárai a test színével megegyezően fémeszöldek vagy kékes színűek, lábfejízei szurokbarnák. — Magyarországon elterjedt és gyakori
ab. Cornelii Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Phratora tibialis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás