Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Colymbetes striatus (LINNAEUS, 1758) – Sárgalábú recéscsíkbogár

A test hossza 16,0–18,5 mm. A fej fekete, az alapján lévő két folt és a szemek előtti terület sárgásbarna. A csáp vöröses-sárgásbarna, alapja sárgásbarna. A tapogatók sárgásbarnák, csúcsuk szurokbarna. Az előhát sárgásbarna, korongján egy jól körülhatárolt fekete haránt folt van. Az előhát recézete mélyen bevésett, a korongon nagyrészt az elülső szögek irányába rendeződött, nyílt hosszúkás sejtekből áll, a csíkok a nőstényeken durvábbak. A szárnyfedő sárgásbarna, a recézet csíkjai feketék. A szárnyfedő recézete ivari dimorfizmust mutat: a hímeken viszonylag durva csíkokból áll, a sejtek laposak, a másodlagos recézet és a pontocskázás határozott; a nőstényeken ezzel ellentétben a vonalak nagyon durvák, a sejtek kiemelkednek, a másodlagos recézet rejtett. A hasoldal nagyrészt fekete, a mellfedőperem és a mellfedő sárgásbarna, a hátsó csípőnyúlvány és a potroh 3–6. haslemezeinek hátulsó szegélye vörösesbarna. Az utótori melltőlemez a középső csípők között keskeny, szélessége azonos az előtori melltőlemez legkisebb szélességével. Az utómell oldalszárnyai szélesek. A potroh 2. haslemezének alsó szegélyén mindkét oldalon több mint 30 rövid borda alkotja a hangképző szervet. A lábak vöröses-sárgásbarnák, a hátsó comb többé-kevésbé barna. A hímek mellső és középső lábának első három lábfejíze erősen kiszélesedett, a mellső lábfej talpán kb. 22 kerek tapadókorong van. A mellső karmok hossza azonos, alapjukon fogacska van, az elülső karom széles, éle egyenes. A középső karmok hossza közel azonos, a hátulsó karom csúcsa felülnézetben hajlott. A pénisz a csúcs előtt hirtelen elkeskenyedik, csúcsa horogszerű, alsó oldalán a csúcs alatt serték vannak.

Sárga lábai és előhátának élesen határolt központi foltja alapján egyértelműen felismerhető.

Szélesen elterjedt nyugati-palearktikus faj, Horvátországban és Boszniában éri el elterjedésének déli határát. Magyarországról csak néhány előfordulása ismert [leginkább az északkeleti országrészből - a Szerk.]
Forrás: CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Források

Magyar név:

sárgalábú recéscsíkbogár

Forrás:

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Tudományos név:

Colymbetes striatus

Források:

- Anders N. Nilsson (Internet version 2017-01-01): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Társalgás