Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

Az előtor hátán egyetlen fekete folt sincs. A szárnyfedőkön 6—6 kis fekete folt van, mégpedig 1—1 a vállon, 2—2 az elülső harmadban a szegélyen és a varrat mellett, 1—1 középen a szárnyfedők korongján, 1—1 a hátulsó harmad előtt a varrat mellett, és 1—1 az utolsó negyedben középen. Egyes foltok bizonyos változatokon hiányozhatnak. Csúcsfoltja nincs. Csápjai, homloka a szemek belső szegélyénél, melle, valamint az első haslemez közepe fekete. Lábai vörösek, de térdei és a lábszárak vége, továbbá lábfejízei is feketék. Olykor melle és hasa is teljesen vörös. 5—6,5 mm.

Előfordul egész Európában, sőt Észak-Amerikában is, ahová behurcolták. Tápnövénye az Asparagus officinalis. A termesztett spárgán olykor tömegesen található. A spárga bogyóját rágja. Faunaterületünkön közönséges (V—IX.) — Tizenkétpontos spárgabogár

duodecimpunctata L

Változatai:

1 (16) Lábaik vörösek, csak a térdek, a lábszárak vége és lábfejízeik feketék. Fejükön csak a szemek belső szegélye fekete.

2 (7) A szárnyfedőkön minden folt megvan, legfeljebb a foltok összefolytak egymással vagy megnagyobbodtak. A foltok megoszlása: 1, 2, 2, 1.

3 (4) A szárnyfedők mind a 6 — 6 foltja szabadon áll, a középső szegélyfolt nem éri el a szegélyt, illetve a 9. pontsort nem haladja túl (). — A legközönségesebb változat
forma typica

4 (3) A szárnyfedők 2 középső fekete foltja harántul összekötött vagy a középső szegélyfolt a 10. pontsort elérve hátrafelé meghosszabbodott.

5 (6) A szárnyfedők foltjai szabadok, de a középső szegélyfolt harántos, eléri a 10. pontsort, és hátrafelé a 10. közterecskében meghosszabbodott, majdnem eléri a csúcsfoltot (). — Ritka (Győr)
ab. Révyi Kasz.

6 (5) A szárnyfedők 2 középső fekete foltja harántirányban egymással összekötött (). — Ritka (Trencsén, Kovácspatak)
[ab. mediofasciata Laco)

7 (2) A szárnyfedőkön 1 vagy több fekete folt hiányzik.

8 (9) A szárnyfedők csúcsfoltja hiányzik, a többi 5 folt megvan () - A törzsalak közt ritka, (Pozsony, Nagysalló, Zamárdi)
ab. Augustodini Pic

9 (8) A szárnyfedők csúcsfoltja megvan.

10 (11) A szárnyfedők vállfoltja hiányzik, a többi folt megvan (). — Ritka (Mezőcsanak, Zamárdi)
ab. Gisellae Kasz.

11 (10) A szárnyfedők vállfoltja megvan, de az elülső vagy a középső 2-2 foltból hiányzik 1 vagy több.

12 (13) Az elülső varrat menti folt hiányzik (). — Ritka (Budapest, Zamárdi)
ab. Gurányii Kasz.

13 (12) Az elülső varrat menti folt nem hiányzik.

14 (15) Csak a hátulsó varrat menti folt hiányzik (). — Ritka (Magyaróvár, Zamárdi)
ab. Ruffi Kasz.

15 (14) A szárnyfedők közepe mögött mindkét folt hiányzik (). — Ritka (Zamárdi)
ab. bisquadripunctata Kasz.

16 (1) Lábai teljesen feketék, feje elöl szintén fekete, hasa is teljesen fekete, csak a szelvények szegélye sárga. Teste zömökebb, szélesebb, többnyire nagyobb, a szárnyfedők foltjai nagyobbak (). — Dél-Európában gyakori, faunaterületünkön is elsősorban csak délen fordul elő, az Alföldön ritka (Peszér, Kalocsa), a Dunántúl déli részében gyakoribb (Siófok, Pécs), északabbra nagyon ritka (Pilismarót)
var. dodecastigma Suffr.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017-es találatokat kék színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó