Leírás

Az előtor hátának felülete finoman recézett, nem pontozott és nem ráncolt. előtora nagyon rövid, fordított trapéz alakú, középen éles hosszanti barázda van, mely azonban sem az elülső, sem a hátulsó szegélyt nem éri el (). Szárnyfedői laposak, pontsorai erőteljesek, és a pontsorokban a kerek pontok sűrűn helyezkednek el. Közterei fényesek, nem ráncoltak. A szárnyfedők vége egyenesen lemetszett. A ♂ hátulsó combja erőteljesen bunkós és hosszú, alul 2—3 éles fogacska díszíti (), lábszára belül éles és fogacskázott. A ♀ hátulsó combja egyszerű, alul csak 1 fogacskája van a comb vége előtt, lábszára is egyszerű. Fémfényű zöld vagy aranyoszöld, olykor az előtor háta és a szárnyfedők is ibolyás fényűek. 9—11 mm.

Előfordul egész Európában és Szibériában. Tápnövénye a Nuphar luteum és a Nymphaea alba. Nálunk általánosan elterjedt, elsősorban a nagy folyók holtágaiban és sekélyvizű tavakban (VI—VIII.) — Vastagcombú sásbogár
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)