Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedői szélesek, erősen boltozottak, igen finoman és elmosódottan pontozottak, fényesek és simák. Nagyobb termetű, általában a 2 mm-t meghaladja. A törzsalak szárnyatlan, válla kerekített és vállbütykei laposak. Az előtor háta oldalt kerekített, igen erősen domború és fényes. Feje, hasoldala és hátulsó combjai fekete színűek. A elülső lábfejének 1. íze olyan széles, mint a lábszár. Utolsó haslemezén középen egy kis dudor van, a vége lapos és a csücskében gödörszerűen bemélyedt. A hímvessző széles, párhuzamos szélű, a vége lekerekítve elszűkül, és kis hegyben végződik (). 1,8—2,2 mm.

Előfordul a palearktikus régió északi felében Angliától Japánig. Magyarországon a hegy- és dombvidéken elterjedt és nem ritka, a szárnyatlan törzsalak azonban ritkább, mint a szárnyas formák. Tápnövényei a Tussilago farfara és különböző Senecio-fajok (= thoracicus All.)

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyas, válla szélesebb és vállbütykei kiállók. — Gyakori
ab. testis Kolbe

2. Az előtor háta fekete, a szárnyfedők varratsávja szélesebb. — Gyakoribb, mint a törzsalak
ab. paludosus Weise

3. A szárnyfedők oldalszegélye és csúcsszegélye is fekete, varratszegélye széles, előtora ugyancsak fekete. — Ritka, faunaterületünkön eddig csak Erdélyből (Balánbányai hegység: Egyeskő) és a Bánságból (Szörényi-havasok) került elő
[ab. limbalis Kolbe]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

aggófűbolha

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Longitarsus suturellus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás